Pressmeddelande -

Trafikverket etablerar regionkontor för 220 personer i Gävle

Trafikverket har bestämt sig för var det nya regionkotoret i Gävle ska finnas. Ett viktigt strategibeslut för en redan stor arbetsgivare på orten.

När det nya Trafikverket bildades 2010  beslutades samtidigt att kontoret för region Mitt bestående av Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland skulle samlokaliseras till Gävle.

- Vi har under våren och sommaren förhandlat med Trafikverket via deras konsult Niras, berättar Fredrik Thorgren marknadsområdeschef på Norrvidden Fastigheter i Gävle. Det är ca 220 arbetsplatser som nu kommer att samlokaliseras i vår fastighet på Norra Kungs-gatan 1. Kontoret ska förtätas, yteffektiviseras och byggas om under pågående verksamhet, vilket alltid är en svår process som ställer speciella krav på våra entreprenörer, förklarar Fredrik.

Avtalet omfattar ca 5 200 kvadratmeter och löper på 6 år. Ett omfattande arbete med ombyggnationer och anpassningar för att uppfylla Trafikverkets krav och önskemål kommer nu att utföras under knappt ett års tid och det nya kontoret beräknas stå klart till sommaren 2012.

- Den tidigare myndigheten Banverket har haft kontor i den aktuella fastigheten och nu kommer Trafikveket att samla sin verksamhet här, berättar Conny Jonsson avdelningschef på Trafikverket. Vi trivs mycket bra på den här adressen och har därför tillsammans med Norrvidden projekterat fram ett nytt kontor som ska inrymma all den personal som nu ska sitta tillsammans. Tack vare omorganisationen satsar vi nu mycket på vårt regionkontor i Gävle och vi ser många samordningsvinster med att samla alla verksamheter under ett och samma tak, menar Conny.

Trafikverket är en viktig arbetsgivare i Gävle och kommer i och med samlokaliseringen att knyta viktig kompetens till kontoret.

- Vi är mycket glada att få förtroendet att skapa en så viktig arbetsplats här i Gävle och kommer direkt efter semestrarna att sätta igång med projekteringen, avslutar Fredrik. 

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Thorgren, marknadsområdeschef på Norrvidden Fastigheter i Gävle, tel: 026-14 72 71
Conny Jonsson, avdelningschef Trafikverket tel. 070 - 762 21 00

Ämnen

  • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Kategorier

  • norrvidden
  • norrvidden fastigheter
  • gävle
  • uthyrning

Regioner

  • Gävle

Norrvidden är en norrländsk fastighetskoncern med huvudkontor i Sundsvall. För att ha en stark lokal närvaro har vi lokalkontor på våra huvudorter Sundsvall, Gävle, Östersund, Umeå och Luleå. Bolaget bildades 2002 och  äger fastigheter om totalt ca 840 000 m2.

Kontakter

Margaretha Bygdeståhl

Presskontakt Marknads- och informationschef Diös Fastigheter AB Marknads- och informationschef Diös Fastigheter AB 063 - 663 04 02