Pressmeddelande -

Information kring klorhalten i dricksvattnet

Torsdag den 24/1 åtgärdades ett skruvförband i en av kommunens vattenreservoarer. I samband med att reservoaren tömdes rengjordes den och klorerades. När man arbetar i reservoaren finns det alltid en risk för bakterier därför kloreras alltid anläggningen efter sådant arbete. För att vara säker på att inga bakterier finns kvar och kan föröka sig rengörs anläggningen med en större mängd klor. Under tiden reservoaren rengjordes gick det inget vatten ut i ledningen. Cirka 100 kubik av 390 tappades ut. Nytt vatten fylldes på och det gjordes mätningar. Klorhalten mättes upp vid flera tillfällen och indikerade aldrig på för höga klorhalter. Vattnet bedömdes tjänligt.


– Nästa gång vi klorerar anläggningen så ska vi helt klart jobba annorlunda för att säkerställa kvalitén på det utgående dricksvattnet, säger Elin Andersson, teknisk chef.


Klor i dricksvatten
Klor används normalt i dricksvattenproduktion som desinfektion. Om klorhalten når hälsovådliga nivåer stinker vattnet så starkt att ingen vill dricka det. I Sverige har vi bra dricksvatten och gränserna för hur mycket klor som får användas i dricksvattnet är lägre än i många andra länder.


Utvärdering
Under måndagen utvärderades situationen med klor i vattnet och hur kommunen kunde ha agerat annorlunda. De kanaler som kommunen använde för information var främst, SMS, www.norsjo.se samt uppdatering på Facebook och Instagram. Från lördag 26/1, cirka kl. 15:00, hade radion tillgång till informationen och gjorde också en sändning. 1178 personer nåddes av SMS-utskicket.

Utifrån den utvärdering som är gjord kan vi konstatera att det finns förbättringar att göra om det uppstår en liknande situation.

 • Gå ut med varning via radion och andra medier tidigare.
 • Se till att det finns en instruktion på hemsidan om hur man lägger till eller ändrar sitt telefonnummer i SMS-systemet.
 • Uppmana våra invånare att prata med vänner, grannar och bekanta i ett tidigt skede för att hjälpa till att sprida information.

 • Så här mycket kostar vattnet i Norsjö kommun

  I Norsjö kommun kostar vattnet 15,50 kr per kubikmeter.1 kubik är 1000 liter. Det innebär att en hink på 10 liter kostar cirka 15 öre. Om du spolar för fullt i en kran under en timme så spolar du ut cirka 750 liter, kostnaden ligger då på cirka 12 kr.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Kommunal service

  Kategorier

  • bo och miljö
  • bygga

  Regioner

  • Norsjö

  Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

   

  Presskontakt

  Elin Andersson

  Verksamhetschef kommunal utveckling 0918-141 57