Pressmeddelande -

Nu är visionsförslagen ute för omröstning

Fem visionsförslag har tagits fram för Norsjöbygden. Förslagen har arbetats fram utifrån träffar med näringsliv, föreningsliv och privatpersoner. Dessutom ligger den 550 enkätsvaren från enkäten "Vad tycker du om Norsjöbygden" till grund. Cirka 20 % av Norsjöbygdens befolkning har på olika sätt medverkat i processen med att ta fram en ny vision. 

Resultatet från den här omröstningen kommer att vara vägledande och rådgivande när politikerna ska ta beslut om vilken vision som Norsjö kommun (organisationen) ska jobba för. Vi hoppas att fler företag, föreningar och organisationer vill ställa sig bakom visionen.

Omröstningen pågår till den 20 januari och det finns två sätt att rösta på: via länk på www.norsjo.se/framtidsbild eller genom att besöka kommunhuset och lämna in en lapp med det förslag man gillar bäst. Visionen är intern för alla de som bor, verkar och lever i Norsjöbygden. Därför är det viktigt att så många som möjligt är med och röstar, så att de sedan känner igen sig i visionen.

De här visionerna går att rösta på:  

FÖRSLAG 1:
Samlad kraft ger trygghet och utveckling
Norsjöbygden är välmående och går sin egen väg. Med gemensam kraftsamling och stort engagemang skapar vi tillsammans en trygg och hållbar livsmiljö – både nu och för kommande generationer.

FÖRSLAG 2:
Hela Norsjöbygden lever och blomstrar
Engagemang, öppenhet, mod och ny teknik leder oss in på nya vägar och ger oss ständigt nya möjligheter.

FÖRSLAG 3:
En plats för fler som tänker nytt och nära
Norsjöbygden är en plats att längta till för fler. En kulturbygd i utveckling som vågar tänka nytt. Ett hem och en besöksanledning för alla som vill komma närmare varandra och naturen.

FÖRSLAG 4:
En plats dit fler längtar att få vara
En stolt kulturbygd där fler hittar till världens bästa friluftsliv. Norsjöbygden blomstrar, utvecklas och välkomnar nya människor och idéer.

FÖRSLAG 5:
Världens bästa vardag
Norsjöbygden är välmående och i stark utveckling där fler hittar världens bästa vardag. Med öppenhet och mod välkomnar vi besökare, bosättare och etablerare.


Vad händer sedan?
När det är bestämt vilken vision som ska gälla kommer fokusområden att tas fram utifrån det insamlade materialet (enkäter, träffar och dialogmöten).

Fokusområden kan till exempel vara barn och unga, kompetensförsörjning, fritid och kultur med flera. I fokusområdena kan Norsjö kommun och andra aktörer bidra till utveckling. Norsjö kommun kommer att sätta mål för sitt arbete utifrån fokusområdena. Det kan även andra aktörer göra.

Utifrån visionen och fokusområdena kommer sedan ett gediget utvecklingsarbete ske. 

För mer information, kontakta:
Ingrid Ejderud-Nygren, Utvecklingsstrateg
Tfn. 0918-141 42, 070-301 11 48
E-post: ingrid.ejderudnygren@norsjo.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • kommun och politik
  • näringsliv och arbete

Regioner

  • Norsjö

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

 

Presskontakt

Beatriz Axelsson

Tillväxtchef 0918-141 67

Relaterat innehåll