Therese Berg, verksamhetschef utbildning, Sandra Malm, lärare, Pernilla Hansson, biträdande rektor på Norsjöskolan samt rektor i Bastuträsk och Anette Lidén rektor vid Norsjöskolan. Foto: Beatrice Bergqvist
Therese Berg, verksamhetschef utbildning, Sandra Malm, lärare, Pernilla Hansson, biträdande rektor på Norsjöskolan samt rektor i Bastuträsk och Anette Lidén rektor vid Norsjöskolan. Foto: Beatrice Bergqvist

Pressmeddelande -

Sandra tar chansen att utbilda sig

Det var den 19 juni i år som kommunfullmäktige i Norsjö klubbade igenom en politisk satsning mot högre andel legitimerade lärare. Tack vare lärarsatsningen finns det bättre förutsättningar att attrahera pedagogisk personal utifrån samt stötta befintlig personal som saknar lärarutbildning, men som vill ta nästa steg och bli legitimerade. För att klara av ställda lagkrav riktar sig satsningen först och främst till grundskolan, men utrymme finns även för förskolan.

I våras var cirka 50 % av lärarna legitimerade inom Norsjö skolor, idag är läget mer positivt och siffran ligger på cirka 70 %. Dessutom är det flertalet personer som kan få ut sin lärarlegitimation under året.

- På Norsjöskolan finns två personer som sedan tidigare påbörjat en utbildning och förväntas vara klara under läsåret. Totalt ser vi att det finns fyra till fem personer som under läsåret förväntas ta ut sin lärarlegitimation. Utöver detta har vi två personer som nu under hösten påbörjar en lärarutbildning och fem personer inom verksamhetsområdet som aviserat att de tänker påbörja en utbildning under läsåret, så läget är gynnsamt. Vi har även inför detta läsår nyanställt tre legitimerade lärare. En som redan var bosatt i kommunen, en som flyttat till kommunen och en som valt att pendla från en närliggande kommun, säger Anette Lidén rektor vid Norsjöskolan.

De behöriga lärare som anställts inför hösten hade sökt sig till Norsjö före satsningen blev offentlig vilket är otroligt positivt då de förhoppningsvis sett att skolorna i Norsjö kommun haft goda resultat, bra personal och ett gott rykte. Att ta steget att flytta kan vara stort och där kan satsningen påverkar i positiv riktning och fler lärare har aviserat att de är intresserade att söka sig hit kommande läsår.

För de som arbetar utan lärarlegitimation innebär satsningen en möjlighet till att bo kvar och utbilda sig. Ett upplägg som passar Sandra Malm. Hon har arbetat på Norsjöskolan i två år och nu i höst påbörjar hon en lärarutbildning på distans i Karlstad.

- Jag har arbetat som undervisande lärare i två och insett att det är det här jobbet jag vill gå till varje morgon. Inte nog med att jobbetger mig möjlighet att möta en mängd olika individer, så utmanar det mig som person - att vilja utvecklas och lära mer. Lärarsatsningen hade inget med valet av yrke att göra, men det är en bra motivator till att slutföra studierna och ta ut lärarlegitimationen inom den givna tidsramen. Att kunna kombinera fortsatt arbete som lärare med studier har gett mig en möjlighet att kunna bo kvar i Norsjö, säger Sandra Malm.

Satsningen omfattar 6 miljoner kronor, pågår till och med år 2023 och ligger utanför ordinarie budget. Magnus Eriksson (s), utbildning- och omsorgsutskottets ordförande, och Vänsterpartiets gruppledare Hans Klingstedt ser båda positivt på satsningen och hoppas att vinnarna blir både lärare och elever.

- Jag känner mig otroligt glad att satsningen fått en sådan kanonstart. Vinnarna är våra elever som kan garanteras en undervisning som i högre grad utförs av behöriga pedagoger. Vi kan även minska arbetsbelastningen hos befintlig behörig personal då bland annat ansvaret för betygssättning fördelas på fler individer, säger Magnus Eriksson.

Vänsterpartiets gruppledare Hans Klingstedt håller med och betonar också han den ökade andelen behöriga lärare.

- Det känns oerhört glädjande att lärarsatsningen redan visar ett så positivt resultat, avslutar Hans Klingstedt.


Detta omfattas av lärarsatsningen

Spår A
Anställs du som är legitimerad lärare, på en tillsvidareanställning inom Norsjö kommun, med anställningsdatum efter 20180701 har du möjlighet att erhålla en lönebonus under 3 år. För att erhålla denna lönebonus krävs att du är skriven i Norsjö kommun. Lönebonusen utbetalas när anställningen överstigit 12 månader 15 000 kr, 24 månader 25 000 kr och 36 månader 30 000 kr.

Spår B
Om du idag arbetar inom Norsjö kommun, verksamhetsområdet utbildning, och påbörjar en lärarutbildning efter 20180701 kan du erhålla Spår B. Du har då möjlighet att avsätta tid för studier upp till 30% av din sysselsättningsgrad, med bibehållen lön. (B1) Vid avslutad utbildning och uttagen lärarlegitimation erbjuds du en tillsvidareanställning som lärare inom Norsjö kommun. Om lärarlegitimationen tas ut före juli 2023 erbjuds du en lönebonus (B2) på 40 000 kr. Kan ej nyttjas tillsammans med spår A. Kandidater för att ingå iSpår B väljs ut genom intervjuer.

Spår C
40 tkr från satsningen avsätts, varje termin, för hälsofrämjande åtgärder. Vilka aktiviteter som blir aktuella beslutas av närmaste chef i dialog med berörda medarbetare.

Spår D
Om du som är legitimerad lärare flyttar till Norsjö kommun och får en tillsvidareanställning som lärare kan du erhålla en flyttbonus. När du varit skriven i kommunen 12 månader erhåller du 10 000 kr och efter 24 månader erhåller du ytterligare 15 000 kr.

Spår E
Om du är legitimerad lärare och väljer att ”vikariera” för någon av våra studerande kan du erhålla lönebonus. Lönebonusen betalas ut terminsvis och är 15 000 kr/termin baserat på heltidsmått. Spår E kan till exempel omfatta personer som fyllt eller fyller 65 men väljer attfortsätta sin tjänstgöring. Det kan ske genom fortsatt arbete på befintlig tjänst eller någon annan. Du räknas inte som blivande pensionär förrän du fyllt eller ska fylla 65 under 2018 och framåt

Ämnen

  • Skola

Taggar

  • utbildning och barnomsorg

Regioner

  • Norsjö

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

 

Presskontakt

Beatrice Bergqvist

tf. verksamhetschef utbildning 0918-141 60
Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

Ordförande utbildnings- och omsorgsutskottet 070-308 81 94

Relaterat material

Relaterade nyheter