Pressmeddelande -

Är du bara kreativ?

Konstruktivt tänkande - Hur kreativt och kritiskt tänkande omvandlas till konstruktiva handlingar. Av Lars Torsten Eriksson

Samtidigt som vi belönar kreativitet och lyfter fram det kritiska tänkandet, frågar vi oss allt oftare om vi inte borde vägledas av ett tredje begrepp - ett konstruktivt tänkande.

Den här boken visar hur vi - i såväl privatlivet som på arbetet - kan öka vår förmåga att komma med nya lösningar samt pröva deras hållbarhet på ett konstruktivt sätt. 

Tre kapitel beskriver och ger exempel på vad kreativt, kritiskt och konstruktivt tänkande innebär samt visar dessutom på olika metoder att öka den egna tankeförmågan. Tillsammans visar boken hur dessa begrepp formar en reflexiv triangel. Boken visar hur man arbetar konstruktivt med entreprenörskap och innovation i arbetslivet. Den visar hur viktigt vårt tänkande är för framgångsrikt ledarskap och management både i företag och myndigheter. 

Lars Torsten Eriksson är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Läs mer om boken på Norstedts hemsida!

Utkommer vecka 2

För beställning av recensionsexemplar och övriga frågor kontakta:
Fanny Birath, Norstedts
Tel: 08-769 88 83
Mail: fanny.birath@norstedts.se

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • lars torsten eriksson
  • konstruktivt tänkande

Kontakter

Fanny Birath

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur 010-744 21 45

Katarina Lindell

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur 010-744 21 50

Tulle Durling

Presskontakt PR-chef 010-744 21 46