Pressmeddelande -

Angelägen läsning om patientkommunikation

Ny bok!
Patientkommunikation i praktiken - information, dialog, delaktighet

"En invandrad patient får träffa en läkare på vårdcentralen. Inför receptskrivningen ser läkaren efter i FASS om biverkningar och andra effekter. Patienten tänker i sitt stilla sinne: Vad är detta för en doktor som inte har allt i huvudet? Måste hon fortsätta att läsa på och bläddra i böcker trots att hon har läkarlegitimation?"

Detta är ett autentiskt exempel, från ett vanligt möte mellan läkare och patient. Visst finns risken att denna patient inte känner sig helt nöjd? Kanske går han hem och berättar om doktorn som var osäker. Och kanske ber han rentav att få träffa en ny läkare nästa gång - någon som enligt honom "kan sitt jobb".

Hur kan läkaren i detta fall skapa en dialog som tillfredsställer patientens informationsbehov? Hur kan hon och hennes kollegor inom vården främja delaktighet i den personliga vårdprocessen? I dag kommer boken Patientkommunikation i praktiken - information, dialog, delaktighet ut. Den visar vägen till en fungerande information och dialog i mötet mellan vårdgivare och patient.

Huvuddelen av boken är praktiskt inriktad. Den tar upp en rad frågor, till exempel

· val och utformning av miljö: Vad betyder sjukhusets eller vårdcentralens yttre miljö? Hur kan man skapa en välkomnande plats för patienter och närstående?

· interkulturell kommunikation: Hur kan sjukvårdens informationsinsatser samordnas med till exempel SFI-utbildning?

· icke-verbal kommunikation: Vad säger vi med kropp, röstläge och klädsel?

· val av medium: Vad kan kommuniceras via webbplats eller e-brev och vad ska kommuniceras vid ett personligt möte.

Boken vänder sig till medarbetare i vården, såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter, undersköterskor, dietister och administratörer med patientkontakt. Den passar också bra som kursbok på utbildningar till dessa yrken.

Om författarna:
Inger Larsson är kommunikationsforskare vid Lunds och Örebro Universitet. Lars Palm är professor i planerad kommunikation vid Högskolan i Halmstad. Lena Rahle Hasselbalch sysslar med utvecklingsfrågor samt utbildning i hälso- och patientkommunikation i Region Skåne.

Vill du intervjua författarna eller beställa recensionsexemplar, kontakta Karin Rowland, Norstedts Akademiska Förlag. Tel: 08-769 89 61, e-post karin.rowland@norstedtsakademiska.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Fanny Birath

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur 010-744 21 45

Katarina Lindell

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur 010-744 21 50

Tulle Durling

Presskontakt PR-chef 010-744 21 46