Pressmeddelande -

Hur kan man skriva och tala jämställt?

Ska vi skriva Bästa kund! eller Bäste kund!, skådespelare och skådespelerskor eller kvinnliga och manliga skådespelare? Hur får vi män och kvinnor lika synliga i våra texter? Och hur ska vi se på tonåringarnas könsnedsättande ordval? Frågor som dessa tas upp i Språkrådets nya skrift Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. Författare är Karin Milles, forskare inom området språk och kön. Boken tar upp olika former av språkligt könsförtryck. Ett kapitel ger råd i rent språkliga frågor som om det går att använda man med syftning på både män och kvinnor. (Det gör det.) I ett annat kapitel demonstreras de tre frågorna man ställer till en text för att ta reda på om den är jämställd. Hur man bemöter sexistiska och homofoba skällsord får ett särskilt kapitel, liksom språkliga härskartekniker och motstrategier – vad gör man när man blir kallad lilla gubben? Med handboken Jämställt språk i näven blir vi bättre rustade att uttrycka oss jämställt i vardagliga situationer. Vill du beställa ett recensionsexemplar? Kontakta Norstedts Akademiska Förlags informationsavdelning. Ring 08-769 89 61/63 eller skicka e-post till info@norstedtsakademiska.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Fanny Birath

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur 010-744 21 45

Katarina Lindell

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur 010-744 21 50

Tulle Durling

Presskontakt PR-chef 010-744 21 46