Pressmeddelande -

Kognitiv medicin

Många sjukdomar ger nedsatt förmåga av de kognitiva funktionerna, som att varsebli, tänka och minnas. "Kognitiv medicin" är ett unikt bokprojekt som fångar och sammanfattar denna problematik till praktisk nytta och vägledning för klinisk verksamhet.

Med människans kognitiva funktion menas hennes intellektuella förmågor, som att varsebli, tänka logiskt, tolka, fatta beslut och minnas. Brister i den kognitiva funktionen inverkar därför avgörande på möjligheten att fungera självständigt och interagera med omvärlden. Det finns en mängd sjukdomstillstånd som i olika utsträckning begränsar den kognitiva förmågan. Det gäller medfödda eller tidigt uppkomna psykiska utvecklingsstörningar samt flera neurologiska och psykiatriska sjukdomar.

Kognitiv medicin fångar ämnet såväl i sin bredd som på djupet och skär tvärs över traditionella medicinska ämnesområden. Den innehåller dels generella beskrivningar av kognition och dess utveckling, utredning och diagnostik samt terapi och förhållningssätt, dels praktiskt orienterade genomgångar av olika sjukdomar och tillstånd som orsakar kognitiv svikt.

Kognitiv medicin innehåller bidrag från ett 40-tal specialister inom ämnesområdet. Bokens fackredaktörer är Lars-Olof Wahlund, professor vid Karolinska Institutet, Anders Wallin, professor vid Göteborgs universitet, samt Christer Nilsson, överläkare och docent vid Lunds universitet.

Kognitiv medicin utkommer vecka 30.

För mer information och beställning av recensionsexemplar
kontakta Åsa Steen, Norstedts
tel: 08-769 88 83, mail: asa.steen@norstedts.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.

Kontakter

Fanny Birath

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur 010-744 21 45

Katarina Lindell

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur 010-744 21 50

Tulle Durling

Presskontakt PR-chef 010-744 21 46