Pressmeddelande -

Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Red: Staffan Andersson, Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson och Mats Sjölin

Vad avses med korruption och hur kan den mätas? Hur spridd är korruption och maktmissbruk i Sverige, och vilka följder får det för den politiska legitimiteten

Länge hävdades att Sverige nästan var fritt från korruption. Demokratiutredningar, forskning eller media fäste inte frågan någon särskild vikt. Internationella bedömningar har också placerat Sverige bland världens minst korrupta stater. En rad skandaler i kommuner, landsting och statliga bolag under de senaste femton åren har visat att maktmissbruk och korruption förekommer även i mogna demokratier. Ämnet har nyligen ännu en gång aktualiserats i Sverige, denna gången efter Uppdrag gransknings uppmärksammade program om misstänkta mutbrott involverande Familjebostäder och Göteborgs stad. Trots detta finns fortfarande en stor aningslöshet i svensk politik och förvaltning vad gäller risker för korruption.

I antologin samlas några av Sveriges ledande experter för att besvara frågor som: Hur ska korruption och maktmissbruk definieras? Hur uppstår korruption, och hur får den ökad spridning? Hur kan korruption mätas, och hur tillförlitliga är sådana mått? Hur har korruptionen, sett över en tvåhundraårsperiod, utvecklats i Sverige? Hur ser relationen ut mellan förvaltningsreformer och maktmissbruk? Varför kan politisk legitimitet variera mellan svenska kommuner? Hur fungerar granskning av kommunal verksamhet? Hur kan korruption bekämpas?

Utkommer vecka 19

För beställning av recensionsexemplar och övriga frågor kontakta:
Fanny Birath, Norstedts
Tel: 08-769 88 83 eller fanny.birath@norstedts.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • maktmissbruk
  • korruption

Kontakter

Fanny Birath

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur 010-744 21 45

Katarina Lindell

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur 010-744 21 50

Tulle Durling

Presskontakt PR-chef 010-744 21 46