Pressmeddelande -

Ny antologi med Schumpeters klassiska texter om entreprenörskap

Joseph Schumpeter var en av nittonhundratalets mest briljanta nationalekonomer och den som återförde entreprenören - den företagande människan - till analysens fokus. I dag känns hans tankar extra aktuella! Därför ger Norstedts Akademiska Förlag i dag ut en ny upplaga av antologin Schumpeter: Om skapande förstörelse och entreprenörskap.

Schumpeter är känd för att ha introducerat begreppet "skapande förstörelse", och med det analysen av de samlade konsekvenserna av växelspelet mellan å ena sidan innovationer och nyföretagande och å andra sidan föråldrad ekonomisk verksamhet. Ett tydligt och enkelt exempel på skapande förstörelse är e-post. När e-posten slog igenom medförde den nya beteendemönster och ny organisation, samtidigt som gamla kunskaper som brev och fax blev överflödiga.

Denna antologi hämtar sitt innehåll från Schumpeters viktiga "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung", "Business Cycles" och"Capitalism, socialism and democracy", samt från ett antal artiklar och föredrag (bl.a. Can capitalism survive?). Texturvalet har gjorts av docent Richard Swedberg, som också ger en kort översikt över Schumpeters verk. Boken innehåller även en bibliografi.

Om författaren:
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), var österrikisk-amerikansk nationalekonom, professor vid Harvard University från 1932. Schumpeter är främst känd för den entreprenörsteori som han presenterade i Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1912).

För recensionsexemplar, kontakta Lovisa Boberg, lovisa.boberg@norstedtsakademiska.se eller 08-769 89 63.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Norstedts Förlagsgrupp ger ut böcker under namnen Norstedts och Rabén & Sjögren. Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag. Utgivningen omfattar svensk och utländsk skönlitteratur, sakprosa och illustrerade fackböcker samt ordböcker och kartor, och kännetecknas av kvalitet och bredd.  Rabén & Sjögren är ett av Sveriges ledande barn- och ungdomsboksförlag med utgivning av de främsta svenska och utländska författare och illustratörer. Norstedts Förlagsgrupp är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet.

Kontakter

Fanny Birath

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur 010-744 21 45

Katarina Lindell

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur 010-744 21 50

Tulle Durling

Presskontakt PR-chef 010-744 21 46