Pressmeddelande -

Sex och religion - Från kyskhetsbal till heligt homosex

Religioner förbjuder och påbjuder sex, fördömer och välsignar, straffar och belönar. Din sexpartners kön, äktenskapliga status, hudfärg, religion och kast kan antingen leda till frälsning eller fördömelse. Sex och religion tar upp olika religioners inställningar till sex.

Medan kristna tonårsflickor går på bal där de lovar Gud att avstå från sex före äktenskapet, framhäver buddhistiska munkar homosex som ett heligt mysterium. Dagens nyhetsbevakning kan ge intryck av att religionerna är mer upptagna av sex än någonsin tidigare, och vi ser ett starkt religiöst motstånd mot sex. Här fördöms sex med fel personer, på fel plats samt att det talas för mycket om sex - på fel sätt. Verkligheten är dock mer komplicerad än så. Vi ser inte att dessa fördömande uttryck samtidigt innebär en tydlig välsignelse av sex, men då självklart av ”rätt” sorts sex.

Sex och religion handlar om de olika religionernas inställningar till sex och varför vissa religiösa sexregler framhävs, medan andra glöms bort.

Dag Øistein Endsjø är professor i religion vid universitetet i Bergen och har skrivit ett antal böcker om sex, religion, mänskliga rättigheter och döds- och kroppsförståelse.

Boken släpps vecka 20.


För mer information och beställning av recensionsexemplar kontakta Åsa Steen, Norstedts.
Tel: 08-769 88 83, mail: asa.steen@norstedts.se

Ämnen

  • Religion, tro

Kategorier

  • sex och religion
  • dag Øistein endsjø

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.

Kontakter

Fanny Birath

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur 010-744 21 45

Katarina Lindell

Presskontakt PR-ansvarig fakta och skönlitteratur Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur 010-744 21 50

Tulle Durling

Presskontakt PR-chef 010-744 21 46