Gå direkt till innehåll
Skogshubben från Ecotype är en dynamisk plattform som samlar data från landets alla skogsfastigheter på ett enda ställe. Foto Axel Ljudén.
Skogshubben från Ecotype är en dynamisk plattform som samlar data från landets alla skogsfastigheter på ett enda ställe. Foto Axel Ljudén.

Nyhet -

Unik digital hubb framtidssäkrar skogsbruket

Ecotype i Umeå vill hjälpa skogsägare över den digitala tröskeln och underlätta för dem att bruka sin skog på ett hållbart sätt. Skogshubben är det digitala nav allt snurrar kring.

Det främsta verktyget en skogsägare har för vård och förvaltning är skogsbruksplanen. Planen är central och utgör underlag för skogliga åtgärder som avverkning, naturvård och mycket mer. Traditionellt upprättas den i fält, genom inspektion och inventering på plats men så fort någon åtgärd genomförts, behöver planen skrivas om. Det gör den statisk och både tid och pengar krävs för att hålla den aktuell.

Albin Nyström och Axel Ljudén, grundare av Ecotype AB i Umeå
Albin Nyström och Axel Ljudén, grundare av Ecotype AB i Umeå. Foto Anders Nytell.

När Axel Ljudén och Albin Nyström träffades på jägmästarprogrammet såg båda behovet av ett modernt komplement till de vanliga skogsbruksplanerna. Ett intresse som förenade dem var fjärranalys och skoglig data som stöd för miljövänligt skogsbruk. Redan under utbildningen startade de Ecotype AB.

Unik dynamisk plattform

Ecotypes största tjänst heter Skogshubben, en digital plattform med samlad och uppdaterad data om all skogsmark i hela landet. Plattformen kan liknas vid en prenumerationstjänst som erbjuder bättre koll och hjälp till mer långsiktigt hållbara beslut i skogsbruket. Effektivare förvaltning som gynnar inte bara miljön utan även ekonomin. Med sina lösningar vill företaget också ge vanliga människor kunskap och vägledning i våra gröna naturrum.

Med Skogshubben kan ägare förvalta sin skog på ett mer klimatsmart sätt. Foto Axel Ljudén.

– Redan nu finns mängder av innehållsrik och värdefull data om den svenska skogen, berättar Axel. Men datan är utspridd och ofta svårtolkad. Vår plattform är unik genom att den samlar information om alla skogsfastigheter i hela landet på ett enda ställe, i ett användarvänligt gränssnitt.

Skogshubben byggdes i tät dialog med de blivande användarna. Genom intervjuer och enkäter med ett hundratal skogsägare fick företaget veta mer om deras behov. Det kom också många förslag för att göra plattformen lätt att använda.

– Skogsägarnas engagemang var ovärderligt för oss när vi skapade hubben. Vi har fortsatt tät kontakt med dem och får dagligen återkoppling.

Med hjälp av en inbyggd funktion för feedback i plattformen kan man arbeta med ständig förbättring. Fokus just nu är att göra tjänsten ännu mer användarvänlig.

– Tillgängligheten är vår största utmaning men också vår viktigaste drivkraft. Hubben ska vara lätt att hoppa in i för alla, även folk som inte är så kunniga.

Digital tröskel

Miljön vinner på att rätt insatser görs, vid rätt tidpunkt. Med bra beslutsunderlag kan exempelvis gallring göras mer selektivt och bättre åtgärder vidtas för att säkra den biologiska mångfalden. Möjligheter att vårda och bruka skogen på ett klimatsmart sätt ökar med uppdaterade och heltäckande skogsbruksplaner.

Hubben guidar rätt i skogen – vindfällen, skadedjursangrepp eller kanske kantareller. Foto Axel Ljudén.

Men användandet av ny, digital teknik är generellt lågt inom skogsbruket, jämfört med andra branscher. Många är ovana vid elektroniska lösningar och gör istället som de alltid gjort. Även yngre skogsägare, som ofta ärvt skogen och har mycket att sätta sig in i på kort tid, kan behöva hjälp att förstå och använda all information som faktiskt finns. Axel vill uppmuntra alla att testa ny teknik.

Ecotypes unika plattform Skogshubben hjälper människor till en rikare skogsupplevelse. Foto Axel Ljudén.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och hjälpa skogsägare över den digitala tröskeln. Vi på Ecotype brinner för att höja kunskapsnivån i den svenska skogen.

En knuff framåt

Ecotypes erbjudande lockar inte bara tusentals skogsintresserade och miljömedvetna användare. Även många investerare tror på företagets innovativa lösningar för ett hållbart skogsbruk. I samband med lanseringen av Skogshubben tog bolaget in drygt åtta miljoner kronor vid en nyemission. Investerare var bland andra LRF Ventures och VEQ, organisationer som båda vill stötta nytänkande startups inom digital teknik. För Axel och hans affärskollega blev stödet avgörande.

– Vi fick en knuff framåt och ett kvitto på att även andra såg nyttan med våra lösningar. Nu kunde vi satsa helhjärtat, med full fart framåt.

Ecotype växer och nya användare tillkommer varje dag. På företaget samverkar man gärna med andra aktörer inom skoglig fjärranalys och digitalisering.

– Istället för att tävla kan vi jobba sida vid sida, mot samma mål. Då går utvecklingen fortare och fler kan bruka och vårda skogen på ett mer hållbart sätt, säger Axel Ljudén. Det är vi övertygade om.

Klicka här för att läsa mer om Ecotype

Ämnen

Regioner

Kontakter

Peter Hedman

Peter Hedman

Presskontakt Projektledare North Sweden Cleantech + 46 70 696 83 08
Jeanette Holmlund de Miranda

Jeanette Holmlund de Miranda

Presskontakt Kommunikatör North Sweden Cleantech +46 72 453 76 86

Tillsammans skapar vi framtidens klimatsmarta innovationsplats

North Sweden Cleantech är en arena som stärker små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige som strävar efter att skapa eller redan skapar produkter och tjänster som främjar en hållbar omställning.

North Sweden Cleantech

Sweden