Gå direkt till innehåll
Utbildning i cirkulära affärsmodeller i Skellefteå. På bild: Lisa Nilsson, Coompanion, Michael Jalmby, Esam, och Laura Vidje, Esam.
Utbildning i cirkulära affärsmodeller i Skellefteå. På bild: Lisa Nilsson, Coompanion, Michael Jalmby, Esam, och Laura Vidje, Esam.

Pressmeddelande -

​Utbildning i cirkulära affärsmodeller stärker norra Sveriges konkurrenskraft

Genom att utbilda affärsrådgivare i cirkulära affärsmodeller med hållbarhet i fokus kan företag minska sin resursåtgång och samtidigt tjäna pengar. Något som stärker såväl företagens som norra Sveriges konkurrenskraft.

– Allt fler affärsrådgivare förstår vikten av hållbar affärsutveckling för att öka sina kunders tillväxt och konkurrenskraft. Därför ser vi ett ökat intresse för våra utbildningar på området, säger Laura Vidje på Esam, en nationell konsultfirma med snart 30 års erfarenhet inom hållbar utveckling och med huvudkontor i Umeå.

Sedan 2017 har Esam utbildat runt 50 affärsrådgivare i cirkulära affärsmodeller och hållbart företagande i Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå. Under hösten fortsätter utbildningsinsatserna i samarbete med North Sweden Cleantech och Umeå kommuns näringslivskontor. Än så länge är Esam ensamma i Sverige om att erbjuda utbildningar inom just cirkulär affärsutveckling för affärsrådgivare.

– Det handlar om ett nytt ”mind-set”, dvs att affärsrådgivarna förstår hur de ska göra för att hjälpa företagen att skapa en cirkulär och hållbar affärsmodell som ökar lönsamheten på både kort och lång sikt. Affärsrådgivarna har haft lätt att ta till sig kunskapen och vi har sett att utbildningen ger konkret stöd i arbetet, säger Michael Jalmby

Som affärscase lyfter Esam fram ett mindre danskt tryckeri som var på väg mot konkurs för några år sedan. Företaget fick rådgivning av en affärsutvecklare (med kompetens inom cirkulära och hållbara affärsmodeller) och genom att ta fram en ambitiös strategi med fokus på hållbarhet, innovationer och kvalitet lyckades tryckeriet överleva och öka sina marknadsandelar i en stagnerande bransch.

Deltagarna på utbildningen i norra Sverige har uttryckt ett behov av att fortsätta och fördjupa samtalet kring innovativ affärsutveckling och hållbarhet. Därför har Esam i samarbete med North Sweden Cleantech och Umeå kommuns näringslivskontor startat nätverket CEBANS (Circular Economy Business Accelerator North Sweden) som verkar för långsiktig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för affärsrådgivare. Träffarna äger rum två gånger per år i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

– Vid träffarna diskuteras aktuella utmaningar, möjligheter och även konkreta affärscase från rådgivarnas vardag. Nätverket är öppet för alla som arbetar inom affärsrådgivning även om man inte gått tidigare utbildning. Det finns möjlighet att delta under en introduktionskurs vid varje tillfälle för nya deltagare. Vi tror att det här på lång sikt kan vara ett viktigt bidrag till att företagen i norra Sverige verkligen framtidssäkrar sin affär, genom att stärka varumärket och blir attraktivare arbetsgivare, avslutar Laura Vidje.

Peter Hedman, projektledare på North Sweden Cleantech, ser såväl hållbar affärsutveckling som nätverket CEBANS som en viktig pusselbit för näringslivsutvecklingen i regionen och tror att kunskapen kan bidra till att stärka och vidare utveckla en attraktiv region för entreprenörer som vill bygga vidare på sina idéer.

– Cirkulär och hållbar affärsutveckling är en kompetens som efterfrågas både nationellt och internationellt. Genom att justera sitt erbjudande mot större hållbarhet kan även befintliga välfungerande företag hitta nya affärer och marknader som gynnar såväl företagens som regionens tillväxt, säger han.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


North Sweden Cleantech är en plattform för grön teknik och ren energi i norra Sverige. Vi arbetar för hållbar tillväxt i bred samverkan med företag, akademi och andra organisationer. Vi gör det för att vi är övertygade om att grön teknik och ren energi från norra Sverige kan utveckla världsmarknaden för hållbar tillväxt. För att nå dit behövs växande företag och framtidsinriktade och jämställda arbetstillfällen.

Vårt långsiktiga mål är att minska effekterna av klimatförändringarna både i vår egen region och i resten av världen. 

Kontakter

Peter Hedman

Peter Hedman

Presskontakt Projektledare North Sweden Cleantech + 46 70 696 83 08

Tillsammans skapar vi framtidens klimatsmarta innovationsplats

North Sweden Cleantech är en arena som stärker små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige som strävar efter att skapa eller redan skapar produkter och tjänster som främjar en hållbar omställning.

North Sweden Cleantech
Sweden