Överläkare Leif Stenke – Hematologi i cancerforskningens frontlinje med målstyrda behandlingar

Dokument -

Överläkare Leif Stenke – Hematologi i cancerforskningens frontlinje med målstyrda behandlingar

En urskiljbar trend är att den målstyrda behandlingen, där hematologin länge legat i cancerområdets frontlinje, snabbt fortsätter att vinna mark. Frågan om vilken/vilka tyrosinkinashämmare som är bäst vid kronisk myeloisk leukemi diskuterades under ASCO. Två fas III-studier med JAK-hämmaren (ruxolitinib) vid myelofibros presenterades och kommer sannolikt att leda till ny standardbehandling.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

  • Farmaci

Kategorier

  • myelofibros
  • kronisk myeloisk leukemi
  • asco 2011
  • karolinska universitetssjukhuset
  • överläkare leif stenke

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll