Pressmeddelande -

Genetisk screening vid cancer – fråga för forskningspropositionen

Genom att rutinmässigt screena alla cancerpatienter genetiskt och samordna detta med Sveriges erkänt goda sjukdomsdatabaser kan Sverige återta tätpositionen i världen bland länder som ägnar sig åt kliniska cancerstudier. Det hävdar Bengt Gustavsson, medicinsk chef för Novartis Onkologi. Förslaget får stöd av bland andra Yvonne Andersson (KD) som lovar att slåss för frågan inför den kommande forskningspropositionen. Ingela Nylund Watz (S) säger att det tyvärr har funnits en beröringsskräck mellan politiken, näringslivet och ekonomin. Även hon är försiktigt positiv till genetisk screening.

Under flera år har antalet kliniska cancerstudier i Sverige minskat. Det gäller heller inte bara antalet studier, utan också antalet patienter och antalet sjukhus där de utförs.

Jack Spira, vd för det nystartade biotech-företaget Oncopeptides, beskriver en svensk sjukvård som blivit både trög och dyr för innovativa företag att verka inom. Därför flyttar forskningen utomlands.

– Vi är oroade över att man under lång tid i samhället varit överens om att den minskande kliniska forskningen är ett stort problem, men att man ändå inte kommit längre mot en lösning, säger Hans Hjelmqvist från Sveriges läkarförbund.

– Ett problem är det faktum att det inte är meriterande eller lönande för svenska läkare att vara aktiva inom klinisk forskning, säger överläkare Elisabet Lidbrink från Karolinska Universitetssjukhuset.

Bengt Gustavsson från Novartis Onkologi menar att det finns ett fönster på cirka fem år fram i tiden där Sverige kan ta tätplatsen i världen genom att kombinera rutinmässig genetisk screening av cancerpatienter – efter patientens samtycke – med de välutvecklade sjukdomsdatabaser Sverige har. Genom att kunna erbjuda ett unikt koncept där man kan bedriva studier bland små patientgrupper – subpopulationer av subpopulationer – kan svensk sjukvård och forskning bli högintressant ur ett internationellt perspektiv.

– Det har tyvärr funnits en beröringsskräck mellan politiken, näringslivet och ekonomin, säger Ingela Nylund Watz (S). Det är ett problem, och det är inte blockskiljande.

Göran Stiernstedt från SKL pekar på att landstingen gärna hamnar i ”skurkrollen”, men att de också kan fungera som motorer i denna utveckling. Särskilt landsting med universitetssjukhus.

Hans Sandberg från Blodcancerförbundet pekar på det enkla faktum att de patienter han företräder lever idag tack vare den kliniska forskning som tidigare bedrivits. Han menar det är ovanligt att patientorganisationer kontaktas inför studier och efterlyser en bättre informationsspridning och remissrutiner för att cancerpatienter att kunna delta i studier oavsett var i landet de bor.

Yvonne Andersson (KD) efterlyser konkreta idéer från profession och forskare och uttalar sig mycket positivt kring förslaget om genetisk screening och registerforskning. Hon lovar att driva frågan inför den kommande forskningspropositionen.

Samtliga deltog i ett panelsamtal i Almedalen. Under panelsamtalet utlovades en ambitiös forskningsproposition där klinisk forskning får stort utrymme. Stöd för genetisk screening och nordiskt samarbete inom detta område var andra löften.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • almedalen 2011
  • genetisk screening
  • cancerforskning
  • klinisk forskning

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll