Pressmeddelande -

Kraftig ökning av bröstcancer i Sverige

År 2007 diagnostiserades 7 049 kvinnor med bröstcancer. 2011 hade antalet ökat till 8 382 kvinnor. Det är en dramatisk ökning med nästan 20 procent på fem år. Det ställer allt högre krav på bröstcancervården.

– Ökningen kan kopplas till förändringar i livsstilen. Det är viktigt att både vården och forskningen informerar om och studerar de vanor som kan leda till ökad risk för bröstcancer, säger Henrik Lindman, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet bröstcancerdiagnoser ökat med närmare 20 procent mellan 2007 och 2011. År 2011 fick 463 fler kvinnor diagnosen bröstcancer än året före, vilket är en ökning med nästan sex procent på bara ett år. Enligt Socialstyrelsen finns det flera förklaringar till ökningen, bland annat att befolkningen blir allt äldre, att fler kvinnor deltar i mammografiundersökningar och att metoderna för att ställa diagnos har blivit bättre.

Men Henrik Lindman, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ledande bröstcancerexpert, tycker inte att den förklaringen räcker:

– Det är inte hela sanningen. Bröstcancer ökar framför allt på grund av livsstilsfaktorer som påverkar östrogennivåerna. Bland dessa kan ökad alkoholkonsumtion nämnas liksom förändrade matvanor. Fet mat misstänks öka risken för bröstcancer, vilket i så fall skulle innebära att populära dieter som GI och LCHF inte är att rekommendera om man vill skydda sig mot bröstcancer.

En annan viktig orsak till ökningen av antalet bröstcancerfall är att kvinnor idag föder färre barn och att kvinnans ålder vid första barnet har ökat.

– Det är oerhört viktigt att vi får visshet i vilken roll olika levnadsvanor spelar så att vi kan ge kvinnor korrekt och relevant information. Där hoppas vi mycket på Karma, den största svenska bröstcancerstudien någonsin som pågår just nu, säger säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO.

– Men oavsett orsak så är en 20-procentig ökning av antalet bröstcancerfall på bara några år mycket oroande, vilket gör det ännu viktigare att det finns beredskap i vården för att ge alla dessa kvinnor bästa tänkbara medicinska behandling, fortsätter Elizabeth Bergsten Nordström.

Henrik Lindman instämmer i att det nu är viktigt att såväl bröstcancervården som forskningen om bröstcancer dimensioneras för att kunna möta de behov som ett kraftigt ökande antal drabbade kvinnor för med sig.

Källa:
Socialstyrelsen. Cancer Incidence in Sweden 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011

Presskontakt:
Henrik Lindman, överläkare, Akademiska sjukhuset, 070-688 48 78

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande BRO, 070-288 49 39

Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • socialstyrelsen
  • elizabeth bergsten nordström
  • henrik lindman
  • bröstcancer
  • bro
  • bröstcancerföreningarnas riksorganisation

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll