Pressmeddelande -

NEJM: Lovande resultat för ny behandling av leukemi

Patienter med nydiagnostiserad kronisk myeloisk leukemi som behandlas med Tasigna får bättre och snabbare effekt än om de behandlas med Glivec, vilket hittills varit standardbehandling. Signifikant färre gick in i en svårare fas av sjukdomen (blastkris), visar en stor internationell studie vars resultat efter 12 månader publiceras i dag i vetenskapstidskriften The New England Journal of Medicine. Effekten efter 18 månader redovisades nyligen på den amerikanska cancerkongressen ASCO.

De goda resultaten har gjort att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beslutat att snabbehandla en ansökan om att godkänna Tasigna som första linjens behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad kronisk myeloisk leukemi.

I fas III-studien deltar 846 patienter med nydiagnostiserad kronisk myeloisk leukemi som behandlas med antingen Tasigna eller Glivec. Svenska patienter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Luleå, Sundsvall, Umeå och Örebro medverkar i studien.

Måttet på behandlingens effektivitet var så kallad major molecular response (MMR) efter tolv månader. MMR är ett ytterst känslig test som kan avslöja om en enda cell bland en miljon normala blodceller bär spår av mRNA-transkript av genen Bcr-Abl som ligger bakom den kontrollerade ökningen av vita blodkroppar vid kronisk myeloisk leukemi. MMR ses som ett mått på kvarvarande sjukdom och därmed som en prognos för den sjukdomsfria överlevnaden på sikt.

Studien visar att hos dem som behandlades med Tasigna minskade nivåerna av Bcr-Abl snabbare och till lägre värden än hos dem som fick Glivec.

Tasigna var effektivare även enligt ett annat mått – complete cytogenetic response – som innebär att inga cancersjuka celler kan upptäckas i blod eller benmärg.

Ansökan snabbehandlas
Studiens goda resultat gjorde att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har inlett ett snabbförfarande om att godkänna Tasigna som första linjens behandling av vuxna nydiagnostiserade patienter med kronisk myeloisk leukemi. En motsvarande ansökan har lämnats in till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Dramatiska förbättringar
I Sverige får omkring 100 personer varje år diagnosen kronisk myeloisk leukemi, som innebär att de vita blodkropparna förökar sig utom kontroll.

Det etablerade läkemedlet har hittills varit Glivec (imatinib) som stoppar den onormala förökningen av vita blodkroppar. Behandlingen har inneburit en dramatisk förbättring och förlängd överlevnad för patienterna.

Tasigna (nilotinib) blockerar tillväxten ännu kraftfullare och är godkänt för behandling av patienter som inte får tillräcklig effekt med Glivec. Nu visar data att även patienter med nydiagnosticerad sjukdom har nytta av behandlingen.

Både Glivec och Tasigna tas som tabletter.

Källor:
Evaluating Nilotinib and Safety in Clinical Trials of Newly Diagnosed Ph+CML Patientes, ENESTnd.

Giuseppe Saglio et al. ENESTnd: A Randomized Comparison of Nilotinib and Imatinib for Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia, The New England Journal of Medicine Volume 362 — June 17, 2010 — Number 24, http://content.nejm.org/

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • kronisk myeloisk leukemi
  • leukemi
  • tyrosinkinashämmare

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll