Pressmeddelande -

Ny behandling prövas vid myelom - benmärgscancer

Svenska patienter som har fått återfall i multipelt myelom, en svår form av cancer i benmärgen, får nu möjlighet att delta en internationell studie där de får pröva en ny form av behandling. Varje år får omkring 550 personer i Sverige diagnosen myelom, den näst vanligaste typen av blodcancer. 

I den aktuella fas III-studien kommer totalt 676 patienter med myelom att ingå, varav 35 patienter vid fem svenska sjukhus. Samtliga har fått återfall i sjukdomen trots tidigare behandling. De kommer att behandlas med ett nytt läkemedel, panobinostat, i kombination med två redan beprövade läkemedel vid myelom, eller dessa två läkemedel plus placebo (overksamt medel). Syftet är att jämföra vilken kombination som bäst bromsar upp utvecklingen av sjukdomen.

- Tack vare nya behandlingar  har livslängden förbättrats betydligt för patienter med myelom, men sjukdomen är fortfarande kronisk. Därför är det vår skyldighet mot våra patienter att forska fram nya läkemedel, säger överläkare Hareth Nahi, hematolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, som är svensk huvudprövare.

Övriga sjukhus som medverkar i studien är Akademiska sjukhuset i Uppsala, Länssjukhuset i Sundsvall, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Sunderbyns sjukhus i Norrbotten.

- Panobinostat är ett nytt läkemedel som har testats i fas I- och II-studier och har visat sig effektiv mot myelom. Vi hoppas att denna fas III-studie visar goda resultat och ger oss ytterligare ett verktyg att bekämpa sjukdomen med, säger överläkare Hareth Nahi.

Fakta om panobinostat
Panobinostat är en substans som i flera studier visat sig ha effekt på tumörer genom att dämpa aktiviteten hos vissa cancerproteiner, minska nybildningen av blodkärl, befrämja celldöd och hämma tumörcellers rörlighet och förmåga att tränga in i annan vävnad.

I andra länder än Sverige pågår för närvarande studier om panobinostat och dess effekt vid olika blodcancersjukdomar som myelom, akut myeloisk leukemi, Hodgkins lymfom och T-cellslymfom, men även bröstcancer, prostatacancer och cancer i bukspottkörteln.

Panobinostat ingår i en större klass medicinskt intressanta substanser som kallas deacetylashämmare (DACi), vilka de senaste åren genomgått en snabb klinisk utveckling.   

Fakta om myelom
Drygt 500 personer får årligen diagnosen myelom, en blodcancersjukdom som utvecklas i benmärgen. De flesta som insjuknar är över 60 år. Sjukdomen kan inte botas, men med hjälp av behandling kan sjukdomsförloppet bromsas upp och patienter kan ges förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad.

Sjukdomen orsakas av en tillväxt av plasmaceller som producerar ett homogent immunglobulin som kan finnas i blod och/eller urin, s.k. M-komponent. Tillväxten av plasmaceller i benmärgen leder till bendestruktion och skelettsmärtor, som är den viktigaste tecken på sjukdom och vanligaste symptomet. Dessutom hämmas tillväxten av blodkroppar vilket orsakar framför allt anemi, samt påverkan på njurarna. Myelom diagnostiseras med hjälp av röntgen, benmärgsprov och blodprover.

Presskontakt
Överläkare Hareth Nahi, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 08-585 800 00

 

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj med innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2008 till 41,5 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,4 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 96 700 anställda. För ytterligare information se www.novartis.se

 

 

 

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • myelom
  • cancer
  • blodcancersjukdom

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll