Pressmeddelande -

Zometa förlänger överlevnaden vid blodcancer och minskar återfall i bröstcancer

För första gången presenteras data som visar att när patienter med myelom behandlas med Zometa förlängs överlevnaden med 16 procent, i median 5,5 månader. Zometa minskar även risken för återfall hos kvinnor med bröstcancer med 32 procent. Allt fler studier visar att Zometa har direkt effekt mot cancertumörer, inte bara mot nedbrytningen av skelettet som läkemedlet redan är godkänt för. Studierna presenteras vid den amerikanska cancerkongressen ASCO.

Fas III-data visar att Zometa har en signifikant antitumoral påverkan, utöver effekten att förebygga skador på skelettet. Patienter med myelom får förlängd överlevnad och antalet kvinnor som får återfall i bröstcancer minskar med hela 32 procent. De båda studierna bidrar till de växande kliniska bevisen för att Zometa, förutom att förebygga skelettskador, även har en direkt effekt mot cancersjukdomen i sig.

Myelom är den näst vanligaste formen av blodcancer. Sjukdomen uppstår i benmärgen och leder till en okontrollerbar produktion av vita blodkroppar. Varje år drabbas mellan 500 och 600 personer i Sverige. De vanligaste symtomen är smärtor i skelettet på grund av att benvävnaden börjar brytas ner och skelettet blir skört. Det finns ännu ingen bot mot myelom och alla forskningsframsteg är därför angelägna.

– Resultaten som presenteras på ASCO är viktiga. Att Zometa kan förlänga överlevnaden, förutom att stärka ett skört skelett hos patienter med myelom, är ett framsteg. Nya behandlingar behövs för denna utsatta grupp patienter, säger Ulf-Henrik Mellqvist, ordförande i den Nordiska myelomgruppen och överläkare vid hematologisektionen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt Borås lasarett.

I den aktuella fas III-studien deltog nära 2 000 nydiagnostiserade patienter med myelom. De behandlades med antingen Zometa (zoledronsyra) eller klodronat i kombination med cellgift. Både zoledronsyra och klodronat är så kallade bisfosfonater som motverkar den nedbrytning av skelettet som är karaktäristiskt vid myelom och även andra cancerformer som har spridit sig till skelettet. (1)

Resultaten efter 43 månaders uppföljning visar att:

  • De som fick tillägg med Zometa hade 16 procent bättre överlevnad än dem som behandlades med klodronat, i median 5,5 månader (p=0,0118).
  • Tiden fram till dess att sjukdomen fortsked var 12 procent längre (p=0,0179) vid behandling med Zometa.
  • Patienterna som fick Zometa hade 24 procent färre skelettrelaterade händelser (som frakturer och söndervittrade ryggkotor) än dem som fick klodronat (p=0,0004). Resultaten pekar på att Zometa har en direkt påverkan på tumörsjukdomen, inte bara på skelettet.

Skyddar mot återfall i bröstcancer          
Zometa har även i en större studie (ABCSG-12) visat sig ha en skyddande effekt mot återfall i bröstcancer. (2) Nya långtidsdata som avser fem års uppföljning av denna studie presenteras nu på ASCO bekräftar denna effekt. Vid årsskiftet ansökte Novartis om godkännande för denna nya indikation. 

– Det är glädjande med femårsdata som bekräftar att zoledronsyra har en signifikant skyddande effekt mot återfall för kvinnor med tidigt upptäckt hormonberoende bröstcancer. I dag avlider många av dessa kvinnor trots att de får behandling. Om Zometa godkänns får dessa utsatta kvinnor tillgång till en ny förbättrad behandling, säger Elisabet Lidbrink, överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, själv på plats vid ASCO. 

ABCSG-12 studien omfattar drygt 1 800 kvinnor med tidig hormonkänslig bröstcancer som inte passerat klimakteriet. Dessa nya data visar att tillägg med Zometa, efter fem års uppföljning, signifikant minskar risken för återfall med ytterligare 32 procent (p=0,009) jämfört med de kvinnor i studien som endast fick skyddande antihormonell behandling.

Fakta om Zometa
Zometa (zoledronsyra 4 mg) är en bisfosfonat som ges som dropp var tredje till fjärde vecka. Den aktiva substansen zoledronsyra binder till benvävnad och sänker hastigheten för omsättning av benceller. Därmed minskar risken för skelettskador till följd av cancer. Zometa är idag godkänd för att förhindra eller senarelägga skelettkomplikationer och benbrott vid skelettmetastaser. Zometa är också godkänt för att minska mängden kalcium i blodet som en följd av att benvävnad bryts ner (hyperkalcemi).  

Källor
1) Abstract 8021, ASCO, Chicago 6 juni 2010.http://abstract.asco.org/AbstView_74_54136.html
2) Abstract 533, ASCO, Chicago 7 juni 2010. http://abstract.asco.org/AbstView_74_53921.html

Presskontakt
Myelom: Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Bröstcancer: Elisabet Lidbrink, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, 070-648 83 46
Bröstcancer: Henrik Lindman,
överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 070-688 48 78

Intervju med Ulf-Henrik Mellqvist finns på: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/list

Fakta om myelom och bröstcancer samt studierna finns på: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/list

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • myelom
  • bröstcancer
  • bisfosfonat

Regioner

  • Västra Götaland

Novartis
Med tydligt fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll