Pressmeddelande -

Zometa – nu förstahandsval i nya riktlinjer för myelom

I de nya nationella riktlinjerna för behandling av myleom, cancer i benmärgen, rekommenderas Zometa som förstahandsval. Zometa förhindrar att skelettet bryts ner, bromsar tumörutvecklingen och förlänger överlevnaden. 

I Sverige insjuknar omkring 600 personer per år i myelom, cancer i benmärgen. Nu prioriteras ytterligare ett behandlingsalternativ för dessa patienter av Svensk Förening för Hematologi, som har uppdaterat de nationella riktlinjerna. Zometa (zoledronsyra) har varit en rekommenderad behandling redan tidigare men har nu fått en högre prioritet genom att föreslås som förstahandsval.

– Det är glädjande och ett steg i rätt riktning att Zometa nu, vid sidan om pamidronat, rekommenderas som ett förstahandsalternativ med tanke på att det inte bara stärker skelettet, utan även bromsar tumörutvecklingen, säger överläkare Hareth Nahi, hematolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

– Zometa förlänger dessutom överlevnaden, vilket andra liknande läkemedel inte har kunnat visa i studier.

Tumörhämmande effekt
Zometa är en så kallad bisfosfonat. Behandlingen minskar risken för smärta, frakturer och farligt höga nivåer av kalcium i blodet. När det gäller frakturer och kotkompressioner, som är vanliga vid myelom, ger Zometa en skyddseffekt som är jämförbar med pamidronat. Zometa är emellertid den enda bisfosfonat som har visat tumörhämmande effekt.

Viktigt att förebygga problem i käkbenet
Behandling med bisfosfonater kan öka risken för käkbensnekros (sjukliga förändringar i käkbenet). För att minimera denna risk bör patienten bedömas av tandläkare innan behandlingen inleds. Dessutom understryks i de nya riktlinjerna att patienterna bör undersökas regelbundet av tandhygienist samt minst en gång per år av tandläkare.

Fakta om Zometa
Zometa ges som dropp var tredje eller var fjärde vecka. Zometa är godkänt för att förhindra eller senarelägga skelettkomplikationer hos patienter med myelom samt patienter med bröstcancer och prostatacancer som har fått spridning till skelettet. Zometa är också godkänt fört att minska mängden kalcium i blodet som en följd av att benvävnad bryts ner (hyperkalcemi). Zometa är världens mest använda bisfosfonat. 

Fakta om multipelt myelom:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/list/myelom

Film – intervju, kvinna med myelom:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/list

Film – intervju med överläkare Hareth Nahi:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/list

Presskontakt
Överläkare Hareth Nahi, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 072-522 56 66
Per-Anders Broliden, medicinsk rådgivare, Novartis onkologi, 070-889 33 72

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • skelettmetastaser
  • benmärgscancer
  • myelom
  • bisfosfonat
  • multipelt myelom
  • hareth nahi

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193