Video -

Tasigna blockerar genen som ligger bakom kronisk myeloisk leukemi

Bcr-Abl-genen ligger bakom den okontrollerade ökningen av vita blodkroppar vid kronisk myeloisk leukemi. Tasigna (nilotinib) blockerar genen snabbare och mer effektivt än andra tyrosinkinashämmare. Effekten mäts bland annat genom ett ytterst känsligt molekylärt test som kan avslöja om en enda cell bland en miljon celler bär spår av genen Bcr-Abl. Filmen förklarar Tasignas verkningsmekanism.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Filformat: .wmv
  • Videolängd: 2:30
Ladda ner

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • kronisk myeloisk leukemi
  • leukemi
  • tyrosinkinashämmare

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll