Video -

Tasigna blockerar genen som ligger bakom kronisk myeloisk leukemi

Bcr-Abl-genen ligger bakom den okontrollerade ökningen av vita blodkroppar vid kronisk myeloisk leukemi. Tasigna (nilotinib) blockerar genen snabbare och mer effektivt än andra tyrosinkinashämmare. Effekten mäts bland annat genom ett ytterst känsligt molekylärt test som kan avslöja om en enda cell bland en miljon celler bär spår av genen Bcr-Abl. Filmen förklarar Tasignas verkningsmekanism.
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.wmv
Videolängd:
2:30
Ladda ner

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • kronisk myeloisk leukemi
  • leukemi
  • tyrosinkinashämmare

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll

Nya femårsdata bekräftar: Tasigna överlägset vid kronisk myeloisk leukemi

Sedan 2000-talets början är läkemedlet Glivec standardbehandling vid kronisk myeloisk leukemi, men på hematologikongressen ASH i New Orleans presenteras ytterligare stöd för att det modernare läkemedlet Tasigna ger överlägset behandlingsresultat. – Femårsuppföljningen bekräftar de starka data som presenterats tidigare, säger professor Johan Richter, en av Sveriges ledande experter på området.