Medipal utvärderas i ny studie om post-operativ smärta

Dokument -

Medipal utvärderas i ny studie om post-operativ smärta

Medipal har använts för att följa upp patienter som varit föremål för så kallad dagkirurgi. Genom att via Medipal kunna registrera smärttillstånd efter utförda ingrepp har vårdpersonalen kunnat få en tydligare och mer omfattande bild av hur patienterna mått efter ingreppen. För personalen har Medipal också inneburit att man fått en mer precis och kontinuerlig bild av patientens situation.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Presskontakt

Lennart Orkan

Presskontakt VD +46 708 14 93 00

Relaterade nyheter