Pressmeddelande -

Patienternas mobil som redskap att förbättra vården

Medipal är ett interaktivt verktyg som via mobilen gör det möjligt för vården att ställa frågor till patienten och få svar på ett snabbt och strukturerat sätt. Medipal är enkelt att använda, sparar tid och pengar, ger ökad patientnytta och förbättrad vårdkvalitet. Medipal visas på Kistamässan ”Medicinsk Teknik och Medicinsk IT 2011” (monter D 08:b) i Stockholm, den 17 – 18 maj. Vi kommer också att visa upp våra nya mobilapplikationer för iPhone och Android.

Medipal är ett system som gör det möjligt att arbeta proaktivt med strukturerade frågor och svar, samt uppmana och uppmuntra patienten. Användningsområdena är många, exempelvis patientuppföljning, uppmana patienter att följa ordinationer, kliniska prövningar och friskvårdsprojekt. Andra tillämpningar är marknadsundersökningar, dagböcker eller stöd vid livsstilsförändringar som rökavvänjning, kost och motion.

- Insikten om Medipals mångsidiga användbarhet växer i takt med att allt fler installerar det.

Vården ser det som ett smidigt verktyg för att bättre och mer kontinuerligt följa upp patienter och ge ökad vårdkvalitet. Patienterna lovordar enkelheten att använda Medipal och tryggheten att doktorn eller sjuksköterskan ”ser en” även när man inte träffas personligen. Enkelhet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet är centrala begrepp i vår utveckling och implementering av Medipal, säger Lennart Orkan, VD, Novatelligence AB.

Medipal kan installeras på alla vanliga mobiltelefoner och finns nu också som applikationer för iPhone och Android. Oavsett om man arbetar inom sjukvården, med kliniska prövningar eller är patient är Medipal ett snabbt, enkelt och effektivt verktyg!

Varmt välkomna till SLLs Innovations monter D 08:b på Kistamässan där vi ställer ut tillsamman med 3 andra medicintekniska produkter!

För mer information, kontakta: Lennart Orkan, VD, +46 708 14 93 00 eller Anna Cederlund, Projektansvarig, +46 736 10 00 62

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • medicinteknik
  • patientmedverkan
  • följsamhet
  • kliniska studier
  • vårdkvalitet
  • kvalitetsregister
  • dagbok
  • patientnytta

Novatelligence är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar tjänster för uppföljning med hjälp av mobiltelefoni. Vår produkt Medipal är en interaktiv tjänst som gör det möjligt att ställa frågor och få strukturerade svar via mobilen. Oavsett om du arbetar inom sjukvården, med klinisk prövning eller är patient blir Medipal ett snabbt, enkelt och effektivt verktyg. Läs mer på www.novatelligence.se.

Kontakter

Lennart Orkan

Presskontakt VD +46 708 14 93 00