Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Läs hela krönikan på https://nordier.se eller klicka på biolänken ovan i vår profil. Snart är år 2020 till ända och vi går nytt år till mötes.  Vi minns tillbaka till januari; högt uppsatta mål, ljusa utsikter och hoppfullhet för ett nytt decennium.  Sen kom Covid-19 och spred initialt en oro i marknaden och gav nya förutsättningar inom vissa segment som uppenbart påverkades av minskad rörlighet och hemarbete.  På  Nordier  innebar detta att tänka om  och  skapa  affärer som var möjliga  att genomföra utifrån de nya förutsättningarna. Året har satt vår kreativitet på prov. Vårt DNA  som vi arbetar efter  – beslutsamhet, uthållighet och engagemang –  gör att vi kan se tillbaka med stolthet på året och hur vi tagit oss genom  utmaningarna vi  stått inför.   @nordierpropertyadvisors

Kontakter

Katja Bolander

Katja Bolander

Presskontakt Marknadsansvarig 010-331 13 18

Värdeskapande fastighetsrådgivning inom alla områden

Novier är en engagerad helhetsrådgivare inom fastigheter. Vår hunger för innovativa lösningar skapar ständigt förbättring för både uppdragsgivare och hyresgäster. Genom lyhördhet i alla led förstår vi din affär och genererar värde genom hårt arbete och nyskapande lösningar.
Med oss får du en partner som tänker stort in i framtiden samtidigt som vi får saker att hända i vardagen. På så sätt bidrar vi till din utveckling som ökar värdet i varje fastighet, platsupplevelse och möte.

Novier

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
Sverige