Gå direkt till innehåll
Fråga oss om förpackningar och återvinning

Nyhet -

Fråga oss om förpackningar och återvinning

Är du journalist och skriver om plastkorkar, förpackningar, plast, återvinningsprocesser, producentansvar eller liknande? Då kan vi kanske hjälpa dig!

Då och då förekommer inslag och artiklar i media som innehåller felaktigheter kring de områden där vi har expertkompetens. Under våren har ett flertal publiceringar innehållit felaktig fakta och information, både kopplat till återvinning av plastkorkar på dryckesförpackningar och hanteringen av plastförpackningar.

– Vi jobbar hårt för att Sverige ska nå materialåtervinningsmålen och en viktig del i vårt arbete är att bistå media med kompetens och svar på frågor som rör vårt verksamhetsområde. Vi bidrar gärna med både bakgrundsfakta och uttalanden från våra experter om du skriver om ett ämne som vi kan. Återvinning är komplext och vi ser en risk för att felaktig rapportering skadar förtroendet för återvinning i stort, och att konsumenter i värsta fall slutar att källsortera på grund av uppgifter som inte stämmer. Och det har vi faktiskt inte råd med, säger Malin Ryding, kommunikationschef på Näringslivets Producentansvar.

Vi hjälper dagligen företag att förstå hur producentansvaret för förpackningar fungerar, varför lagstiftningen finns och hur man som producent kan påverka – vi kan göra detsamma för dig som jobbar i branschmedia. Skriver du för en bredare målgrupp berättar vi gärna om skillnaden på återvinningsstationer och återvinningscentraler, hur återvinningsprocesserna för olika förpackningsmaterial fungerar och varför cirkulär återvinning är att föredrag framför linjär. Vi kan också förklara varför alla förpackningar inte återvinns idag, varför vissa faktiskt eldas upp och hur vi tillsammans kan minska den andelen.

Om vi inte kan svara själva, kan vi ofta hänvisa dig vidare till andra. Från och med den 1 januari i år har Sveriges kommuner tagit över insamlingsansvaret för förpackningar från hushållen och i och med det även de återvinningsstationer som tidigare drevs av numera avvecklade Förpackningsinsamlingen (FTI).

Näringslivets Producentansvar är Sveriges största producentansvarsorganisation för förpackningsproducenter och hjälper drygt 8 000 företag att ta sitt producentansvar. Våra kunder är i hög utsträckning knutna till våra ägare i Dagligvaruleverantörerna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Välkommen att höra av dig till press@npa.se om du är en journalist som har frågor som rör vårt verksamhetsområde och följ oss gärna här på Mynewsdesk och på LinkedIn.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Malin Ryding

Malin Ryding

Presskontakt Kommunikationschef

Spårbar återvinning och cirkulära flöden

Näringslivets Producentansvar hjälper producenter av förpackningar att ta sitt producentansvar och uppfylla kraven i förpackningsförordningen. Vår ambition är att erbjuda alla producenter en hållbar och ansvarsfull tjänsteportfölj av samtliga materialslag som förordningen omfattar.

Genom strategiska partnerskap med utvalda leverantörer av återvinningstjänster, däribland Svensk Plaståtervinning och Svensk Glasåtervinning, avser vi att fortsätta driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning. Vi vill öka återvinningen i hela kedjan – var med på resan mot ett mer cirkulärt samhälle.

Bolaget ägs av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörerna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och bygger vidare på den expertis och erfarenhet som har utvecklats inom Förpackningsinsamlingen (FTI) under drygt 25 år.

Näringslivets Producentansvar

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige