Gå direkt till innehåll
Nordvästra Skåne är på väg upp för avfallstrappan - men det går för långsamt.
Nordvästra Skåne är på väg upp för avfallstrappan - men det går för långsamt.

Pressmeddelande -

Avfallsåret 2020 – i pandemins skugga

Vi måste kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra nästa generations framtid. Därför behöver vi hantera jordens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s årsbokslut för 2020 visar att vi är på väg åt rätt håll i regionen – men det går för långsamt.

2020 blev ett annorlunda år som präglades av coronapandemin. Årsredovisningen för 2020 visar att krisen även påverkade NSR:s verksamhet. Förändringar i världsekonomin innebar att bolaget fick lägre eller ingen ersättning för återvinningsmaterial. Samtidigt ökade mängden avfall som kom in till Filbornaanläggningen, vilket ledde till ökade kostnader för behandling och förbränning.

2020 omsatte NSR drygt 424 miljoner kronor och årets resultat blev minus 5 miljoner kronor.

Trots att pandemin även påverkade personalen och sjukfrånvaron, så äventyrades aldrig möjligheten att utföra och upprätthålla det samhällsviktiga uppdraget.

Avfallet flyttade hem
Pandemin satte också sina tydliga spår när det gäller avfallet.

– Förra året flyttade avfallet från verksamheter – som restauranger, hotell, skolor och andra besöksställen – hem till bostäderna, i och med hemarbete och distansstudier, förklarar vd Ulf Molén och tillägger:

– Pandemin innebar också att fler passade på att rensa och renovera hemma, vilket ledde till att vi hämtade mer grovavfall hos invånarna och fick fler besökare på återvinningscentralerna.

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är ohållbart och därför har NSR:s ägarkommuner satt upp gemensamma mål för att minska avfallet i regionen.

Ett av målen är att den totala avfallsmängden per invånare (exkl trädgårdsavfall) ska minska till 320 kilo 2024. 2020 producerade varje nordvästskåning i snitt 368 kilo avfall, jämfört med 380 kilo året innan. Det innebär totalt 3 000 ton mindre avfall 2020 och det beror främst på minskad mängd restavfall, färre tidningar samt att mer material gick till återbruk.

Ett annat viktigt mål i den regionala avfallsplanen är att minska den totala mängden restavfall per invånare till 100 kilo 2024. 2020 producerade varje nordvästskåning i snitt 161 kilo restavfall, jämfört med 166 kilo året innan.

– Men bara 40 procent av det som ligger i restavfallet ska vara där, resten är matavfall, förpackningar och tidningar – sådant som kunde ha sorterats ut. Om alla som bor i villa, fritidshus eller lägenhet hade sorterat rätt kunde vi ha minskat mängden restavfall som eldades upp förra året med hela 16 000 ton, påpekar Ulf.

Säckstoppet gav resultat
Initiativet ”Töm säcken” visar att det går att minska felsorteringen. Den 1 januari 2020 slutade NSR att ta emot säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna. Trots ett ökat tryck på grund av pandemin skickades 42 procent mindre avfall till förbränning från NSR:s fem återvinningscentraler under 2020, jämfört med året innan. Säckstoppet gav kraftigt ökad sortering, vilket räddade 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning under året.

– NSR fortsätter ihärdigt arbetet för att öka källsorteringen och minimera avfallet. Men vi kan bara lyckas om vi hjälps åt. Alla regionens invånare, politiker, partners och entreprenörer måste dra sitt strå till stacken. Tillsammans kan vi öka takten på vägen upp för avfallstrappan och bidra till en hållbar framtid, avslutar Ulf Molén.
------------------------

Om avfallstrappan
Avfallstrappan visar i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Trappan, som grundar sig på ett EU-direktiv, har fem nivåer: deponera, energiåtervinna, materialåtervinna, återanvända och förebygga. I Sverige är vi bra på att återvinna, men vi är också bra på att konsumera. Därför räcker det inte att återvinna – vi måste klättra högre upp i avfallstrappan, till att återanvända och att förebygga att avfall uppstår.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett kommunalt bolag som samlar in, tar hand om och hittar avsättning för avfall och återvinningsmaterial. I samverkan med andra aktörer vill vi minska mängden avfall, skapa en cirkulär ekonomi och bidra till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Bolaget finns på på åtta platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Kontakter

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Kommunikationschef 042-400 13 89

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet

I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 266 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg
Sweden