Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avfallshantering – en service att vara rädd om

Att avfall tas om hand regelbundet är ett oerhört viktigt uppdrag för att samhället ska fungera. När en smitta sprids i befolkningen är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att sophämtare och driftpersonal förblir friska.

Sedan coronasmittan spridits till nordvästra Skåne, vårdas allt fler sjuka av hemvården eller sköter sig själva hemma i karantän. Därmed har frågan kring engångsmaterial och smittförande avfall blivit aktuell.

– Vårdas man hemma av professionell personal är det sjukvårds- eller hemvårdspersonalen som avgör vad som är smittförande avfall och hur det ska hanteras, säger NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad.

Smittförande avfall räknas inte som hushållsavfall och hanteras därför inte av NSR. Däremot kan man tillfälligt beställa ett extra kärl eller tätare tömning om sopkärlen snabbt fylls av till exempel emballage från skyddsutrustning.

– Vårdar man sig själv på egen hand hemma vid sjukdom, ska man packa och knyta till om sitt avfall ordentligt precis som vanligt för att hindra läckage och spill. Har man överblivna mediciner ska man lämna dem till apotek, säger NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad.

Det krävs bara ett kortvarigt stopp i insamlingen av sopor, innan kärlen blir överfulla, vilket innebär mer mat för skadedjur som förökar sig. Därför behöver alla göra sitt yttersta för att skydda dem som jobbar inom den samhällsviktiga funktion som avfallshantering är.

Ämnen

Taggar

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89