Gå direkt till innehåll
Fotograf: Rickard Johnsson/Studio-e CC (BY NC ND)
Fotograf: Rickard Johnsson/Studio-e CC (BY NC ND)

Pressmeddelande -

Båstad får ut mest av matavfallet

Båstad är bäst på att utnyttja sitt matavfall. 61 procent av det uppkomna matavfallet behandlas så att både energi och näringsämnen tas tillvara, här ligger det nationella målet på 40 procent. Att ta tillvara matavfallet görs genom att matavfall behandlas i en rötningsanläggning och blir till biogas, som kan användas till bland annat fordonsgas och biogödsel, vilket ger växtnäring till jordbruket.

Utvecklingen i Båstad har verkligen gått framåt, berättar NSR:s renhållningschef, Cecilia Holmblad.

- Det är otroligt roligt att vi genom kommunikation och kvalitetsarbete kunnat se den positiva utvecklingen i Båstad från 2011 fram till idag, med ständigt ökande insamlingsmängder av matavfall. Båstad har ökat sin insamling med 78,5 kg matavfall per invånare under fyra år. Vi kan redan nu se att siffrorna för 2016 blir ännu bättre, säger Cecilia Holmblad. Samtidigt har restavfallsmängderna minskat med mer än 100 kg/inv. Och det är glädjande att vi kan sluta kretsloppet i en bygd med tradition av lantbruk och livsmedelsproduktion, med utsorteringen av matavfall som blir till biogas och biogödsel. Men detta hade inte varit möjligt utan engagemanget från båstadborna och insamlingsentreprenören Suez. Utan dem hade vi inte kommit någonstans.

I april 2012 beslutade regeringen om nya etappmål som ska vara uppfyllda 2018. Ett av målen rör resurshushållning i livsmedelskedjan och hur näring och energi ur matavfall ska tas tillvara. Avfall Sverige presenterar nu statistik på lokal nivå som visar hur långt olika kommuner kommit, och en av NSR:s ägarkommuner, Båstad, ligger i topp.

- Det känns väldigt bra att en tydlig politik leder till att vi kan vara i framkant inom området och att vi jobbar för att vara bland de 10 bästa i landet. Med dessa resultat ökar Båstad kommuns attraktivitet, vilket är viktigt för hela kommunen och framtida samarbeten, säger Båstads kommunalråd, Bo Wendt (BP).

Den fullständiga statistiken finns i Avfall Sveriges nya rapport; ”Hushållsavfall i siffror” och avser år 2015.


För mer information och kommentarer:

Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR, 042 – 400 13 92.

Cecilia.holmblad@nsr.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm  har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet

I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 266 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg
Sweden