Gå direkt till innehåll
Den som källsorterar hjälper till att sänka kostnaderna för regionens avfallshantering. Bild: NSR
Den som källsorterar hjälper till att sänka kostnaderna för regionens avfallshantering. Bild: NSR

Pressmeddelande -

Bäst på avfallshantering – tre nordvästskånska kommuner på topp-10

Förra årets etta – Ängelholms kommun – fick med decimalers marginal lämna över prispallen till Kristianstads kommun men ökade samtidigt sina poäng mot förra året och knep en välförtjänt andraplats. Utmärkelsen är branschorganisationen Avfall Sveriges ranking över de kommuner som är bäst i landet på avfallshantering.

På topp 10-listan placerade sig Bjuvs kommun på 4:e plats, en placering som sjönk något mot förra året, medan Åstorps kommun klättrade upp två platser från 9:e till 7:e plats.

– Det är riktigt roligt att flera av våra ägarkommuner hänger med år efter år på listan över de kommuner som är bäst på avfallshantering i hela Sverige, säger NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad.

Nöjda kunder och bra miljövärden för förnybara drivmedel, samt en minskning av mängden mat- och restavfall med hjälp av fyrfackssystemet gör att de nordvästskånska kommunerna placerar sig bra. Men för att verkligen nå målet att sluta förbruka mer resurser än jorden kan ge, behöver alla regionens invånare vara med och dra sitt strå till stacken.

– Trots att samtliga kunder har möjlighet att källsortera hemma så gör inte alla hushåll det. Och de som källsorterar hade kunnat bli ännu bättre. Plockanalyser visar att mer än halva innehållet i restavfallspåsarna enkelt hade kunnat sorteras ut och återvinnas till nya resurser, säger Cecilia Holmblad.

Varför ska man källsortera?

– Om du källsorterar hjälper du till att sänka kostnaderna för din avfallshantering. För som det är nu tvingas vi betala för att förbränna material som hade kunnat säljas på återvinningsmarknaden. Men framför allt är det bra för miljön och därmed bättre för dig och dina barn, säger Cecilia Holmblad.

Vem bidrar till att NSR placerar sig i toppen varje år?

– Det gör vi alla tillsammans! Jag vill tacka våra medarbetare, entreprenörer, kunder, kommunala tjänstemän och politiker som gjort gemensamma ansträngningar för att nå dit vi är idag. Nu är det bara att växla upp och fortsätta framåt! avslutar Cecilia Holmblad.

Priset för bästa avfallskommun delades ut på Avfall Sveriges årsmöte som hölls den 2 juni. Priset delas ut för åttonde året i rad. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2019. Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; förebyggande av avfall, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

För mer information, kontakta:

Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR AB, tlfn 042-400 13 00

Jenny Westin, rådgivare för statistik och avfallstaxor, Avfall Sverige, tfn 070-518 40 45

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 070-662 61 28

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet

I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 266 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg
Sweden