Gå direkt till innehåll
Peter Danielsson, Eva Holm och Ulf Molén tar första spadtaget för NSR:s biokolanläggning medan snön yr.
Peter Danielsson, Eva Holm och Ulf Molén tar första spadtaget för NSR:s biokolanläggning medan snön yr.

Pressmeddelande -

Biokol från nordvästra Skåne snart verklighet

Idag togs det första spadtaget för den nya produktionsanläggningen som ska göra biokol av nordvästskåningarnas trädgårdsavfall. Ulf Molén, vd Nordvästra Skånes Renhållnings AB, tillsammans med styrelseordförande Eva Holm och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, planterade symboliskt en pinnek i en jordblandning med biokol. Ett träd som därmed får de bästa förutsättningarna att leva många hundratals år.

Biokolanläggningen byggs på Filborna återvinningsanläggning. Där ska ris och grenar från invånarnas och stadens trädgårdar och parker uppgraderas. Biokolet med dess unika närings- och vattenhållande egenskaper ges sedan åter till invånarna och staden i form av olika jordblandningar. På så sätt sluts kretsloppet lokalt och vi får en grönare och mer hälsosam stad. Dessutom binder biokol koldioxid vilket gör att den inte släpps ut i atmosfären.

– Helsingborg ska vara klimatneutralt senast 2035. Därför är jag mycket glad att vi skapar lokala cirkulära flöden av material, som ger en positiv miljöpåverkan samtidigt som biokolet binder koldioxid vilket minskar vår klimatpåverkan, säger Peter Danielsson.

Biokolsanläggningen kommer att hantera ca 7 000 ton trädgårdsavfall om året, vilket omvandlas till 1 500 ton biokol med potential att binda drygt 3 000 ton koldioxid.

– NSR arbetar för att ge resurser nytt liv. Genom att producera biokol av regionens park- och trädgårdsavfall bidrar vi till ett mer hållbart samhälle, till nytta för invånarna och miljön, säger Ulf Molén, vd NSR.

Anläggningen väntas invigas sommaren 2022, och under H22 City Expo kommer NSR bjuda in till visning. Investeringen är på knappt 50 miljoner kronor, varav en del kommer från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Resterande summa finansieras av överskott från NSR:s konkurrensutsatta verksamhet.

För mer info, kontakta:

Eva Stål, projektledare

Eva.stal@nsr.se 042-400 13 95

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett kommunalt bolag som samlar in, tar hand om och hittar avsättning för avfall och återvinningsmaterial. I samverkan med andra aktörer vill vi minska mängden avfall, skapa en cirkulär ekonomi och bidra till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Bolaget finns på på åtta platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Relaterat material

NSR - ett regionalt miljöföretag i världsklass

NSR uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I alla sex kommuner har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun. Idag är vi i företagskoncernen inklusive partners på industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg