Gå direkt till innehåll
Lars-Inge Persson. Foto: Öresundskraft
Lars-Inge Persson. Foto: Öresundskraft

Pressmeddelande -

Lars-Inge Persson blir t f VD för NSR

Den 1 maj tillträder Lars-Inge Persson som tillförordnad verkställande direktör för NSR. Samtidigt går processen att rekrytera en ny VD in i slutfasen.

Lars-Inge har en bakgrund som civilingenjör och har arbetat som chef i många år inom bland annat Kemira Kemi. Han har också mångårig erfarenhet av energibranschen och gick nyligen i pension från rollen som VD för Öresundskraft Kraft & Värme AB. Lars-Inge är även ordförande i SolarPark Helsingborg ekonomisk förening vars anläggning med solpaneler är placerad vid återvinningscentralen i Helsingborg.

– Jag kände att jag inte var riktigt färdig med arbetslivet. När frågan ställdes beslutade jag mig för att tacka ja till förtroendet att leda NSR till dess att ny VD tillträder, säger Lars-Inge.

– Det är med glädje och tillförsikt jag ser Lars-Inge Persson ta över rodret tills rekryteringen av en ny VD är helt klar. Lars-Inge har god inblick i verksamheten genom många samarbeten mellan de båda kommunala bolagen. Därmed finns goda förutsättningar för ett gott arbete tillsammans med våra engagerade medarbetare i den pionjäranda som NSR är känt för, säger styrelseordförande Eva Holm.

Samtidigt inleds slutfasen av den omfattande processen med att rekrytera en ny VD åt det sex ägarkommuner starka renhållningsbolaget.

Lars-Inge Persson ersätter Kim Olsson som lämnar posten efter 12 år för nya utmaningar som VD på Puls AB. För att kunna följa de restriktioner som satts med anledning av coronapandemin avtackas Kim vid ett mindre arrangemang med särskilt inbjudna gäster den 30 april. 

Ämnen

Taggar

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

NSR - ett regionalt miljöföretag i världsklass

NSR uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I alla sex kommuner har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun. Idag är vi i företagskoncernen inklusive partners på industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg