Gå direkt till innehåll
Avfallssortering i fyrfackskärl är en framgångsfaktor. Foto Richard Johnsson, Studio-e
Avfallssortering i fyrfackskärl är en framgångsfaktor. Foto Richard Johnsson, Studio-e

Pressmeddelande -

Mot rätt håll – men för långsamt

Matsvinn, delningsekonomi och årets julklapp – det begagnade plagget – tre tydliga exempel på att begreppet hållbarhet kommit för att stanna.

Fler exempel återspeglas dagligen i det mediala strålkastarljuset – i stort och i smått. För ett cirkulärt miljöföretag som NSR är det en otroligt positiv utveckling att nya entreprenörer, offentliga verksamheter, privatpersoner, lärosäten och små- respektive multinationella företag nu krokar arm för att utveckla användbara miljösmarta lösningar.

Höga ambitioner i sikte

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – har bland annat som mål att minska den totala avfallsmängden och minska den årliga avfallskostnaden till slutet av 2020. Till skillnad mot många andra avfallsbolag resonerar NSR som så, att den billigaste sopan alltid är den som aldrig uppstår. En summering av året 2018 visar nu att bolaget och invånarna i den nordvästskånska regionen är på god väg, men att takten måste öka betydligt.

– Det senaste året har de totala avfallsmängderna minskat med nästan 10 kilo per person. Av detta har restavfallsmängderna minskat med nästan 4 kilo per person och även matsvinnet har minskat. Invånarna har alltså blivit bättre på att äta upp maten. Däremot består hälften av innehållet i soppåsen fortfarande av avfall som skulle ha sorterats, säger NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad.

Ännu mer alarmerande är att restaurangernas restavfall till mer än 80 procent består av sådant som hade kunna sorteras ut – till exempel mat och förpackningar. Därför erbjuder bolaget regionens restauranger att delta i projektet Kök som räddar Käk, där restaurangerna kan få hjälp att sortera rätt och minska sina avfallsmängder.

– Anledningen till att avfallsmängderna måste minska är att jordens resurser överutnyttjas. Idag använder vi resurser från cirka 4,5 jordklot. Därför är det riktigt bråttom, säger Cecilia Holmblad.

Utveckling av avfallshanteringen i ägarkommunerna

Under året tecknades avtal med nya samarbetspartners inom återbruk – det vill säga verksamheter som hämtar material på återvinningscentralerna i samtliga kommuner och för det vidare ut i kretsloppet – en gång till.

Andra exempel är Båstads kommun, där anslutningsgraden till fyrfackskärl ökade. Det ger både en förbättrad utsorteringsgrad av avfall och en lägre kostnad för kunden jämfört med tvåfackskärl. I Åstorps kommun tecknade fler fastighetsägare abonnemang för hämtning av batterier, glödlampor samt mindre hemelektronik och i Höganäs kommun slog man ihop avfallsslagen glas och metall i samma kärl, vilket effektiviserade insamlingen.

Innovationer och utveckling leder mot miljömålen

Under året har nya entreprenörer som förmedlar tjänster istället för varor växt fram i samhället. Likaså entreprenörer vars affärsidé bygger på återbrukade och uppgraderade produkter. Idealism förenar dessa nya miljöentreprenörer och NSR stödjer deras goda intentioner genom dotterbolaget Vera Park Circularity – för ingen person, inget företag och ingen kommun eller stat kan lösa resursslöseriet och avfallshanteringen på egen hand. Tillsammans kan vi däremot öka takten flerfalt och nå de eftersträvade miljömålen.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89