Gå direkt till innehåll
Genom att sortera innehållet i sina säckar räddade besökarna på återvinningscentralerna 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning 2020.
Genom att sortera innehållet i sina säckar räddade besökarna på återvinningscentralerna 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning 2020.

Pressmeddelande -

NSR:s kunder är Årets kretslöpare

Den 2 november delade NSR ut priset Årets kretslöpare. Utmärkelsen gick till alla besökare på återvinningscentralerna som tillsammans bidragit till en kraftigt ökad återvinning genom att tömma och sortera innehållet i sopsäckarna. Denna insats har lett till att andelen avfall som går till förbränning från återvinningscentralerna minskat med 42 procent.

– Med priset vill vi inte bara uppmärksamma våra besökare utan också vår personal som i möten med kunderna och genom informationsinsatser bidragit till detta goda resultat, säger Ulf Molén vd för NSR AB.

Den ökade sorteringen på NSR:s återvinningscentraler minskade andelen avfall som gick till förbränning från 9 370 ton år 2019 till 5 470 ton år 2020. Genom att tömma säcken och sortera innehållet räddade nordvästskåningarna drygt 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning förra året.

Med utmärkelsen Årets kretslöpare vill NSR uppmärksamma engagemang som bidrar till det kretsloppsbaserade samhället. Prissumman på 25 000 kronor doneras till biståndsorganisationen Vi-skogen. Mottagaren röstades fram av 70-talet konferensdeltagare på NSR-dagen, en branschdag med syfte att inspirera till långsiktigt hållbara val.

Miljöpriset Årets kretslöpare har delats ut tio gånger. Priset initierades av NSR:s tidigare vd Dag Lewis-Jonsson. När Dag slutade som vd för bolaget instiftade bolagets styrelse en fond för fortsatt miljöarbete i hans anda, med visionen att arbeta för ett avfallsfritt samhälle. Flera samarbetspartners till NSR har också bidragit till fondens medel.

PFAS – Årets sopa 2020

På NSR-dagen utnämndes även Årets sopa – PFAS. Dessa ämnen är kanske vår tids värsta miljögift. De har skapats för att stöta bort vatten, fett och smuts. Ämnena, som finns i bland annat funktionskläder, matförpackningar, skor, teflonprodukter och brandskum, är mycket svåra att bryta ner i naturen. Dessutom har studier visat att PFAS är farliga för både människor och miljö.

– Idag finns över 4 700 olika PFAS-ämnen. De läcker ut med lakvatten ur avfallsdeponier. Därför jobbar vi på NSR aktivt med rening av lakvatten från PFAS. Vi testar framgångsrikt nya tekniker för avskiljning av dessa ämnen, säger Ulf Molén, vd för NSR AB.

Utnämningen av Årets sopa startade som ett benchlearningpris 2017 för att stimulera utvecklingen av mer cirkulära produkter, tekniker eller processer. Tidigare har plastförpackningen, engångsblöjan och litiumbatteriet utnämnts till Årets sopa, det vill säga icke hållbara produkter.

Fakta, tidigare pristagare Årets kretslöpare:

2019 Sluta gräv
2018 Sanita Vukicevic, Envir
2017 Nordvästra Skånes biodlarförening
2016 Fredrika Ramsay Nelson, Kullabygdens byggnadsvård

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett kommunalt bolag som samlar in, tar hand om och hittar avsättning för avfall och återvinningsmaterial. I samverkan med andra aktörer vill vi minska mängden avfall, skapa en cirkulär ekonomi och bidra till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Bolaget finns på på åtta platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet

I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 266 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg
Sweden