Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NSR satsar på biokol - låter regionens trädgårdsavfall bidra till minskad global uppvärmning

NSR och Klimatklivet investerar sammanlagt ca 25 miljoner i en ny produktionsanläggning på Filborna i Helsingborg. Redan idag behandlar NSR regionens avfall som den resurs det är. Insamlat papper, plast och metall blir råmaterial till nya produkter. Matavfall rötas till biogas för kollektivtrafik och andra fordon, samt ger en näringsrik biogödsel till odlingsmarkerna. Att på detta sätt sluta kretsloppen är en viktig pusselbit i målsättningen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och samtidigt hantera jordens resurser hållbart. Nu tar NSR ytterligare ett steg framåt för hållbar utveckling genom att investera i ett biokolssystem.

FN:s klimatpanel har identifierat biokol som en intressant teknik för negativa koldioxidutsläpp. Tekniken är nödvändig att utveckla för att kunna begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet. Helsingborgs klimat- och energiplan identifierar biokol som en åtgärd för minskade utsläpp.

Genom att producera biokol kan invånarnas trädgårdsavfall omvandlas till en stabil kolsänka och bidra till att sänka halten koldioxid i atmosfären. I processen avges energi som kan tas till vara och biokolet är genom sin struktur ett utmärkt jordförbättringsmedel som kommer göra staden grönare.

Vad betyder detta för invånarna?

Genom att lämna in trädgårdsavfall till NSR eller få det hämtat hemma vid tomten, bidrar invånarna till det kretslopp där kol binds in ifrån atmosfären och återförs till jorden. Det övergripande målet är att skapa samhällsnytta i form av minskat koldioxidavtryck, och att möjliggöra cirkulära modeller där de näringsämnen och de material NSR har i omlopp används på ett resurseffektivt sätt.

Byggtiden är planerad till 1 år och produktionsstart planeras till februari 2021. Under tiden kommer NSR genomföra olika försök, samt bjuda in aktörer och intressenter på en fantastisk framtidsresa.

Vad är biokol?

Biokol bildas när biomassa hettas upp med begränsad tillgång till syre i en så kallad pyrolysprocess. I tillverkningsprocessen går en del av det kol som bundits in via fotosyntesen, så kallat biogent kol, tillbaka till atmosfären men en stor andel av kolet omformas till en stabil kolinlagring.

Biokolet är poröst med en stor aktiv yta vilket ger förmåga att hålla näringsämnen och vatten, vilket är riktigt bra för jorden. Biokolets materialegenskaper gör det även intressant för andra användningsområden så som biokol som filtermaterial, tillägg i djurfoder och konstruktionsmaterial.

Hur är biokol bra för klimatet?

När biomassa växer binds kol in från atmosfären och det snabba kretsloppet. I processen omformas kolet till stabila strukturer och via biokolet förs kolet in i det långsammare kretsloppet där det lagras under mycket lång tid. På så sätt minskar biokolet koldioxidhalten i atmosfären. Detta är motsatsen till att använda fossilt kol där kol ifrån det mycket långsamma kretsloppet frisätts till atmosfären. 

Kontakt:

Miljö- och hållbarhetschef Ludvig Landen /genom

Kommunikationschef Pernilla Ringström

Tel. 042-400 13 89

Ämnen

Taggar

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Relaterat material

NSR - ett regionalt miljöföretag i världsklass

NSR uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I alla sex kommuner har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun. Idag är vi i företagskoncernen inklusive partners på industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg