Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu bli alla Höganäshems miljörum digitala - NSR i samverkansprojekt

Höganäshem satsar som första aktör i Sverige i full skala på att digitalisera sina samtliga miljörum. Genom ett samarbete med NSR AB och Bintel AB kommer totalt 40 miljörum och 550 kärl att förses med nivåmätande sensorer.

Genom att följa hur snabbt de olika avfallsslagen fyller kärlen, kan fysiska insatser i kombination med nivåmätning göras för att undvika överfulla kärl, nedskräpning och onödiga mängder restavfall.

2020 inledde NSR, Höganäshem och Bintel ett testprojekt där totalt 28 nivåmätare installerades på samtliga avfallskärl i två soprum i Höganäs. Den data som samlades in visade tydligt att rummen inte var dimensionerade utifrån kundens behov. De åtgärder som sattes in utifrån den insamlade datan i kombination med fysiska förändringar i miljörummet ledde till en minskning av avfall med 40 procent. I förlängningen har det även gett en lika stor minskning i koldioxidutsläpp samt lett till att Höganäshems kostnad för avfallshantering minskat drastiskt. Med dessa siffror i ryggen utökas nu initiativet till att omfatta Höganäshems samtliga 40 miljörum och 550 kärl.

– Vi ser en klar förbättring vad gäller källsorteringen hos våra hyresgäster när kärlen inte är överfulla. Vår förhoppning är att denna satsning ska leda till bättre sopsortering, mindre restavfall, lägre kostnader samt i det längre loppet en minskad miljöpåverkan, säger Anders Nordberg, bostadschef på Höganäshem.

Generellt sett är hantering av restavfall en av de största kostnaderna vad gäller avfallshantering – en kostnad som kommer fortsätta öka i takt med att kostnaden för koldioxidutsläpp blir allt högre. Genom att koppla upp avfallskärlen med nivåmätande sensorer och därefter använda datan på rätt sätt kan den övergripande kostnaden för avfallshantering minska.

– Miljörum är ofta feldimensionerade och inte tillräckligt anpassade för det aktuella behovet. När exempelvis kärlen för plast- och pappersförpackningar svämmar över kan det lätt bli så att det hamnar i brännbart och alltså eldas upp helt i onödan, säger Michael Wictor, VD på Bintel.

NSR har tillsammans med sina ägarkommuner som mål att minska mängden restavfall från 160 kg till 100 kg/person till 2024. För att nå detta mål behövs nya sätt att arbeta på. NSR har under de senaste åren satsat stort på innovation och utveckling inom just digitalisering.

– Det har varit svårt för oss att utvärdera effekten av olika insatser för att öka sorteringen. Med hjälp av tekniken kan vi nu kontinuerligt följa avfallsflödena och se hur de varierar över tid, samt utvärdera vilka insatser hos våra kunder som ger störst effekt för att förbättra sorteringen. Vi har redan under testprojektet kunnat identifiera några insatser som gett gott resultat för ökad sortering och det ska bli se intressant att se om vi får samma resultat när Höganäshem tillsammans med Bintel nu väljer att skala upp, säger Lotta Lewis-Jonsson, projektledare på NSR.

Projektet kommer att pågå fram till december 2023 och därefter utvärderas.


För mer information:
Anders Nordberg, bostadschef Höganäshem

T: 042-33 78 80
E: anders.nordberg@hoganashem.se

Michael Wictor, VD Bintel

T: 0707-36 71 74
E: michael.wictor@bintel.se

Lotta Lewis-Jonsson, projektledare NSR

T: 042-400 13 77
E: lotta.lewis-jonsson@nsr.se

Om Höganäshem:
AB Höganäshem grundades på 1950-talet och har idag drygt 1400 lägenheter i tätorten Höganäs samt i Jonstorp och Östra Lerberget. För mer information, se www.hoganashem.se

Om Bintel:

Bintel grundades 2018 i Helsingborg och erbjuder smarta IoT-lösningar för en effektivare och mindre resurskrävande avfallshantering. För mer information, se www.bintel.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett kommunalt bolag som samlar in, tar hand om och hittar avsättning för avfall och återvinningsmaterial. I samverkan med andra aktörer vill vi minska mängden avfall, skapa en cirkulär ekonomi och bidra till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Bolaget finns på på åtta platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Kontakter

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet

I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 266 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg
Sweden