Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Oberoende utredning stöder NSR:s beslut att lämna affärsrelationer

Revisionsbyrån KPMG har gjort en granskning av NSR:s följsamhet av lagen om offentlig upphandling (LOU). Därutöver har advokatfirman Vinge gjort en kontraktsrättslig bedömning av avtalsrelationerna mellan Vera Park Circularity AB och stiftelsen NoWaste Foundation samt bolagen GroWise LDA och NoWaste Solution AB. Granskningarna gjordes på uppdrag av Ulf Molén, nytillträdd VD för NSR samt av bolagets styrelse.

KPMG:s granskning visar att NSR och Vera Park Circularity i huvudsak följer lagen om offentlig upphandling, men vissa avvikelser har förekommit. Avvikelserna avser bland annat de avtal som Vera Park Circularity ingått med Growise och NoWaste Solution. Vinges bedömning ger vid handen att Growise och NoWaste Solution formellt sett torde ha uppfyllt sina åtaganden enligt avtalen, även om det finns vissa frågetecken kring det som presterats. De genomförda granskningarna har presenterats för styrelsen i NSR som diskuterat slutsatserna och beslutat om åtgärder.

­– Styrelsen har diskuterat de framlagda rapporterna och kommit fram till att styrelsen ska se över sina arbets- och beslutsprocesser samt att arbetet med upphandling och avtalsuppföljning behöver bli bättre. Likaså interna kontrollfunktioner. Rapporterna blir ett tydligt avstamp där vi i styrelsen, tillsammans med vår nya VD, kan blicka framåt mot arbetet med att förbättra bolagets rutiner, säger Eva Holm, styrelseordförande i NSR.

– Det har visat sig att våra rutiner för upphandling inte har följts i alla delar av verksamheten. Vi kommer nu att kompetensutveckla organisationen för att säkerställa att alla har god kunskap gällande LOU, lagen om offentlig upphandling och att våra interna riktlinjer följs framöver. Vi ser också över samtliga avtalsområden för att säkerställa att upphandlingar och inköp följer våra regelverk som bygger på LOU. Vi kommer också att arbeta med att bli bättre på avtalsuppföljning. För mig som VD på NSR är det viktigt att vi följer tillämpliga regelverk för vår verksamhet, säger Ulf Molén, ny VD för NSR sedan den 1 oktober 2020.

Kontakt

Cecilia Eklund

Presschef Helsingborgs stad

Tel. 073-422 19 95

Ämnen

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

NSR - ett regionalt miljöföretag i världsklass

NSR uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I alla sex kommuner har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun. Idag är vi i företagskoncernen inklusive partners på industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg