Gå direkt till innehåll
I säckarna gömde sig en del felsorterat avfall. Säckstoppet på NSR:s återvinningscentraler räddar mer material till återbruk och återvinning.
I säckarna gömde sig en del felsorterat avfall. Säckstoppet på NSR:s återvinningscentraler räddar mer material till återbruk och återvinning.

Pressmeddelande -

Säckstopp gav ökad återvinning

Sedan årsskiftet tar NSR inte emot säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna i nordvästra Skåne. Säckstoppet har lett till att felsorteringen minskat kraftigt.
      
– Nu går nästan 50 procent mer material till återbruk och återvinning istället för att förbrännas, säger Anna-Karin Falkenström på NSR.

Syftet med säckstoppet är att rädda mer avfall till återbruk och materialåtervinning.

– Våra analyser visade att hela 70 procent i säckarna var felsorterat tidigare. I säckarna gömde sig bland annat förpackningar, textilier och matavfall – avfall som kan återbrukas eller återvinnas så vi sparar på jordens resurser. Dessutom fanns där en del farligt avfall, till exempel elektronik, som det är extra viktigt att sortera rätt, berättar Anna-Karin Falkenström, enhetschef för NSR:s återvinningscentraler.

Mindre till förbränning
Numera måste besökarna tömma säcken och sortera avfallet i rätt containrar, vilket resulterat i att betydligt mer räddas till återbruk och återvinning.

– De första fem månaderna i år har vi skickat hälften så mycket till förbränning jämfört med samma period förra året, konstaterar Anna-Karin och fortsätter:

– Det man blivit bättre på att sortera ut är framförallt textilier, övrig hårdplast, förpackningar och tidningar. Dessutom fanns det tidigare en del mat- och restavfall i säckarna som nu i större utsträckning hamnar där det ska – i sopkärlet hemma.

Vi har bara ett jordklot
I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot, vilket inte är hållbart. NSR arbetar ständigt för att minska mängden avfall och för att så mycket som möjligt av det avfall som uppstår ska snurra i kretsloppet genom återbruk och materialåtervinning.

– Resultatet av töm säcken är långt över förväntan, nordvästskåningarna har verkligen tagit till sig budskapet. Vi upplever att invånarna vill göra rätt och bidra till en hållbar framtid, säger Anna-Karin och tillägger att den som är osäker på hur man ska sortera alltid kan fråga personalen på återvinningscentralen.

När säckstoppet infördes befarade skeptiska röster att det kunde leda till ökad skräpdumpning, men NSR har inte fått några signaler från kommunerna om att detta problem skulle ha ökat i år. Det är olagligt att slänga skräp i naturen och den som gör det riskerar böter eller fängelse i upp till ett år.
-------------------
Kontaktperson
Anna-Karin Falkenström, enhetschef NSR:s återvinningscentraler: tfn 042-400 13 91 eller e-post anna-karin.falkenstrom@nsr.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet

I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 266 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg
Sweden