Gå direkt till innehåll
RecoLab består av tre avdelningar, en utvecklingsanläggning, en testbädd och ett showroom.
RecoLab består av tre avdelningar, en utvecklingsanläggning, en testbädd och ett showroom.

Pressmeddelande -

Världsunikt avloppssystem invigs i Helsingborg

Den 5:e maj öppnar RecoLab, en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt ett showroom för besökare. Anläggningen är ett världsunikt system för källsorterat avloppsvatten som återvinner resurser från avlopp och matavfall.

Här blir avloppsvatten en resurs

I utvecklingsanläggningen hanteras området Oceanhamnens unika system för tre separata flöden, de källsorterade avloppen är: toalettvatten, köks-/tvättvatten och matavfall. 

– I Helsingborg var vi tidiga med att ge invånarna möjlighet att sortera sitt hushållsavfall hemma. Nu är vi först i världen med att börja källsortera avloppsvattnet med ”Tre rör ut”, vilket skapar bättre förutsättningar för återvinning av resurser och flera andra miljövinster. För oss är det viktigt att göra det lätt för helsingborgarna att göra rätt, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Genom att källsortera avloppet kan vi återvinna resurser effektivare. Återvinning av näring, vatten och energi är några betydande miljövinster som skapas i RecoLab.

– Till exempel är återvinningen av fosfor högintressant då det är en ändlig resurs som är oumbärlig för vår livsmedelsförsörjning och med på EUs lista av kritiska råvaror, säger Amanda Haux, verksamhetsutvecklare RecoLab.

Den första forskaren är redan på plats i testbädden

I testbädden utvecklas morgondagens teknik. Doktorand Juho Kaljunen från Aalto Universitet i Helsingfors har lyckosamt avslutat fas ett i sitt testbäddförsök. Kaljunen forskar på NPHarvest-teknik som kan innebära effektivare utvinning av fosfor med färre kemikalier och lägre energikostnad, jämfört med dagens tillgängliga teknik. I maj flyttar RecoLabs andra gäst in. Det är Inga Hermann, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Inga kommer att undersöka hur gråvatten kan renas i vertikala planterade filter, så kallad växtvägg.

Korta fakta

RecoLab är en förkortning av det engelska uttrycket recovery lab. Verksamheten består av tre delar: en utvecklingsanläggning med en testbädd och ett showroom. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) är huvudman för utvecklingsanläggningen. Testbädden och showroom är en samverkan mellan Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), Öresundskraft, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) och Helsingborgs stad.

Showroom är redo att ta emot bokade besök med coronarestriktioner. Målgrupper är företag, bolag, invånare i Helsingborg och andra grupper som är intresserade av stadsutveckling med fokus på vatten och avlopp, matavfall och energi. Bokningarna sker via www.recolab.se

Vi publicerar fem reportage om verksamheten under maj månad. Det första avsnittet publiceras onsdagen den 5 maj. De kommande filmerna publiceras de följande fyra onsdagarna på www.recolab.se.

Vill du veta mer?

På grund av coronarestriktioner blir det ingen invigning på plats den 5 maj.

Du kan få veta mer om verksamheten genom att:

  • Boka studiebesök via www.recolab.se Vi genomför bokade besök enligt rådande restriktioner.
  • Media är välkomna att ta direktkontakt enligt nedan.

Kontaktperson

Amanda Haux, verksamhetsutvecklare RecoLab

E-post: amanda.haux@recolab.se

Telefon: 0767221583

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett kommunalt bolag som samlar in, tar hand om och hittar avsättning för avfall och återvinningsmaterial. I samverkan med andra aktörer vill vi minska mängden avfall, skapa en cirkulär ekonomi och bidra till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Bolaget finns på på åtta platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Presskontakt

Pernilla Ringström

Pernilla Ringström

Presskontakt Enhetschef kommunikation och kundservice 042-400 13 89

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet

I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.

NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 266 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne – från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle.

NSR AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg
Sweden