Gå direkt till innehåll
Ett målmedvetet arbete med att öka produktionskapaciteten i vattenverken har genomförts och fortsätter att genomföras för att möta efterfrågan på kommunalt dricksvatten från kunderna i Perstorps kommun.
Ett målmedvetet arbete med att öka produktionskapaciteten i vattenverken har genomförts och fortsätter att genomföras för att möta efterfrågan på kommunalt dricksvatten från kunderna i Perstorps kommun.

Pressmeddelande -

Åtgärder har gett resultat – mer dricksvatten produceras i Perstorps kommun

Sedan den 18 juni 2020 har NSVA haft en driftstörning på dricksvattenkapaciteten i Perstorps kommun. Idag släcks störningen, de åtgärder som genomförts i mer än ett års tid har gett resultat.

- Perstorps kommun blev delägare i NSVA den 1 januari 2020 och vi såg ganska snabbt när våren kom att dricksvattenkapaciteten var på tok för låg för att möta efterfrågan. Det blev bevattningsförbud den 18 juni som fick ligga kvar till den 28 augusti. Därefter ändrades från kritiskt läge till allvarligt läge och driftstörningen fick ligga kvar tills idag. Under tiden har personalen arbetat med undersökningar, reparationer, ombyggnader och kapacitetsökande åtgärder. I november presenterade vi ett åtgärdsprogram för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar att öka kapaciteten och vi ser att det systematiska arbetet har gett ett gott resultat, säger Jonas Håkansson, avdelningschef för Dricksvatten på NSVA.

- Vi fick gehör och ekonomiska medel som krävdes för ett genomförande av politiken i Perstorp, så nu har vi nått ett delmål för dricksvattenproduktionen i kommunen, säger Jonas Håkansson.

Järnutfällningen i råvattnet som NSVA berättat om tidigare är ett stort problem och en av anledningarna till att reningskapaciteten behövdes utökas för att kunna producera mer dricksvatten. Nu är mer bassängvolym byggd och i början av juni 2021 driftsattes den. NSVA kunde redan i mitten av juni se att åtgärderna gett resultat och att processen vid vattenverken är något mindre ansträngda jämfört med förra sommaren. Fler åtgärder är planerade och genomförs löpande för att nå en stabilitet där vattenproduktionen motsvarar efterfrågan.

- Jag är mycket stolt över att personalen gjort ett så bra arbete på så kort tid. Men trots att de kapacitetshöjande åtgärderna varit framgångsrika är det fortsatt viktigt med hållbara vattenvanor för att undvika ett bevattningsförbud, säger Jonas Håkansson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.
Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg