Gå direkt till innehåll
Att spara på vatten innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande.
Att spara på vatten innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande.

Pressmeddelande -

Båstad – antar ni utmaningen?

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten förbrukar vi i Sverige i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. I Båstad kommun är förbrukningen så hög som 300 liter per person och dygn. Men under förra sommarens torka tog kommunens invånare till sig den allvarliga situationen och minskade sin dricksvattenförbrukning med 12 procent. I sommar utmanar vi Båstadborna att spara ännu mer vatten.

Båstad kommun har begränsade vattentillgångar och de senaste åren har Bjärehalvön haft problem med vattenförsörjningen vid flera tillfällen. Förra årets torra sommar och höst har gjort att grundvattennivåerna är mycket under det normala och Båstad kommun är därför extra utsatt i år.

Bevattning är en stor källa till hög dricksvattenförbrukning under värme och torka. Sommaren närmar sig och risken finns att den blir varm och torr. Med både låga grundvattennivåer och en dricksvattenproduktion som inte är dimensionerad för bevattning dygnet runt behöver vi se oss om efter bättre alternativ. Det finns några saker vi kan göra redan nu för att förbereda oss.

Ett smart tips om du bor i hus är att samla upp regnvatten från stuprännan i en tunna. Regnvattnet passar alldeles utmärkt till att vattna dina trädgårdsväxter med och då slipper du använda dricksvatten till det.

- Att spara på vattnet innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande. Men vi kan spara många liter vatten bara genom att göra smarta val. Genom att förbereda oss redan nu på att det kan bli ännu en varm och torr sommar kan vi minska risken för att vattnet tar slut, säger Jonas Håkansson, dricksvattenchef på NSVA.

Även läckande ledningar, droppande kranar och rinnande toaletter förbrukar mycket vatten sett till ett helt år. Ett så litet hål som en sytråd (0,3 mm) läcker 40 000 liter på ett år. Det motsvarar 200 badkar fulla med vatten. Ett hål stort som en grov synål (0,9 mm), exempelvis en rinnande toalett, läcker 300 000 liter per år. Det motsvarar 1500 badkar fulla med vatten. Har du pool, se till att den är tät och att reningen fungerar så att du bara behöver fylla den en gång per säsong.

- Att laga läckor är viktigt för att minska dricksvattenförbrukningen. Även små insatser gör stor skillnad när vi alla bidrar, säger Jonas Håkansson.

Tänk också på att inte lägga nya gräsmattor eller plantera nya häckar under sommartid eftersom det kräver mycket bevattning. Det är mycket bättre att göra det från september och fram till april.

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Jonas Håkansson

Jonas Håkansson

Avdelningschef Dricksvatten Dricksvatten 010-490 97 56

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg