Gå direkt till innehåll
Bjuvs vattentorn får UV-aggregat

Pressmeddelande -

Bjuvs vattentorn får UV-aggregat

Nu kommer Bjuvs kommuninvånare att få ännu säkrare dricksvatten. NSVA installerar UV-aggregat i Bjuvs vattentorn med start på torsdag den 22 september. Medan arbetet pågår kan missfärgat vatten och sämre tryck förekomma.

UV-ljus är ett effektivt sätt att skydda vatten mot virus, bakterier och parasiter. NSVA använder redan denna metod som skyddsbarriär i flera av ägarkommunerna. Nu är det Bjuvs tur. Installationen pågår från och med torsdagen den 22 september till och med torsdagen den 6 oktober. Under denna tid passar NSVA även på att göra planerat underhållsarbete på tornet. Medan arbetet pågår kan sämre tryck och missfärgat vatten förekomma.

– UV-installationen är ytterligare ett sätt för oss att säkra dricksvattenkvaliteten i Bjuv. Det är bra att ha ännu en skyddsbarriär efter att vattnet i tornet har varit i kontakt med luften, säger Jonas Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Det får rum 2 300 kubikmeter vatten i Bjuvs vattentorn. Hela kommunen får sitt viktigaste livsmedel härifrån. Dricksvattnet som förvaras i tornet kommer från Bolmen och Ringsjöverket.

Thomas Åkesson och Predrag Stajic på NSVAs dricksvattenavdelning har haft som uppdrag att arbeta med planering, dimensionering och flödesprocesser kring UV-aggregaten.

– UV-ljus är en säker metod för att desinficera dricksvatten. Till skillnad från klor, som vi också använder vid behov, så oskadliggör UV-ljus även parasiter och virus. Kloret har en långtidsverkan och följer med ut i ledningsnätet men ger en smakförändring på dricksvattnet vilket inte UV gör. Jämfört med klor slipper man även kemikalier och arbetsmiljörisker som detta medför, säger Thomas Åkesson.

Vad gör jag om vattnet är missfärgat?

NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man dricker det. Spola kallvatten i minst 30 minuter (högsta tryck), eventuellt längre. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010- 490 97 00.

Kontaktpersoner

Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten, tel. 010- 490 97 56

Thomas Åkesson, drifttekniker avdelning Dricksvatten, tel. 010- 490 98 18

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg