Gå direkt till innehåll
Den sista delen av vattentornets högreservoar lyfts på plats. /Foto: Studio-E/Rickard
Den sista delen av vattentornets högreservoar lyfts på plats. /Foto: Studio-E/Rickard

Pressmeddelande -

Cirkeln på Helsingborgs nya vattentorn sluts

Det är nog nästan omöjligt för de som kör längs Österleden i höjd med Filbornavägen i Helsingborg att missa jättebygget som tornar upp längs vägen. Här, intill Bruce skog, har bygget av Helsingborgs nya vattentorn pågått i ett och ett halvt år nu. Sakta har strukturen vuxit fram och nu är äntligen högreservoaren, den övre ringen, på plats.

Att få upp alla de 24 monoliterna, eller betongdelarna, som vardera väger 325 ton, har varit ett precisionsarbete utan dess like. Arbetet sker på hög höjd men varje liten centimeter är avgörande för hur betongdelarna passar in i varandra. Två enorma kranar arbetar tätt tillsammans för att lyfta upp högreservoarens delar till den övre cirkeln och där uppe, 28 meter ovan jord, ska armeringsjärnen passas in i hålen på den redan monterade delen intill.

När väl den sista delen är uppe kommer alla 24 monoliter att gjutas fast i varandra.

-Att nu se cirkeln stå klar är en oerhörd lättnad, för den här delen av arbetet råder vi inte alltid själva över. Vi är beroende av att så många yttre faktorer ska klaffa, som att kranarna kommer hit i tid och att vädret är rätt, säger platschefen Per-Erik Petersson.

Jättekranarna som används för att lyfta upp högreservoarens delar blev flera veckor försenade vid ett annat projekt i Härnösand och i måndags blåste det för mycket och lyften fick ställas in.

-Resten av det arbete som ska göras råder vi själva över. Det känns oerhört skönt att veta, instämmer tillförordnad projektledare Fredrik Martell, som trots att kranarna var försenade fortfarande räknar med att vattentornet ska vara klart att tas i bruk hösten 2020.

Vattentornets högreservoar, det vill säga den övre ringen, står på pelare 28 meter ovan mark och varje del är 11 meter hög. Servicetornet är dock tornets högsta punkt med sina 42 meter. Totalt kommer 15 000 kubikmeter vatten att rymmas i tornets hög- och lågreservoar. Omkring 22 000 kubikmeter kommer dagligen att flöda genom tornet, som ska förse omkring 200 000 personer om dagen med vatten. Tornet är byggt för att hålla i 120 år och är det första vattentornet som byggs i Helsingborg sedan 1962, då Fredriksdals vattentorn stod klart. Tornet som är unikt i sitt slag, är designat av Wingårdhs arkitektbyrå och för tankarna till en modern akvedukt. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg