Gå direkt till innehåll
Delar av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Kärreberga senareläggs

Pressmeddelande -

Delar av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Kärreberga senareläggs

Sedan i höstas pågår arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Kärreberga stugområde i Åstorps kommun. Tekniska problem har försenat arbetet som nu delvis kommer att senareläggas till 2015. Det har också blivit betydligt dyrare än beräknat.

Bakgrunden till utbyggnaden är att avloppen i Kärreberga inte klarar de miljömässiga och hälsomässiga krav som länsstyrelsen och kommunens miljöförvaltning ställer på enskilda avlopp.

Grävarbetet, som är komplicerat med begränsad plats och svåra markförhållande i form av bergförekomst, satte igång i höstas.

Det har nu visat sig att utbyggnaden inte bara är tekniskt komplicerad utan att den också blir dyrare än beräknat. Kostnadsökningen beror bland annat på mer massahantering än beräknat, ökade kostnader för vibrationsmätningar, komplikationer i samband med borrning under väg 21 samt ökad tidsåtgång för entreprenören NCC.

- För att begränsa kostnadsökningen har NSVA beslutat att minska omfattningen av NCC:s åtagande i detta projekt. Åstorps kommun är informerad om åtgärden. NCC kommer att slutföra pågående arbete. Därefter avvaktar vi med resterande del av projektet till 2015, då arbetet kommer att slutföras av NSVA i egen regi, säger Jimmy Lubera, projektledare NSVA.

- NSVA har den kompetens som krävs och kan lättare styra sin tid än en extern entreprenör. Det har de bland annat visat i den nyligen avslutade VA-utbyggnaden i Björnås, säger Bengt-Olle Andersson, teknisk chef i Åstorps kommun.

Ungefär häften av den planerade utbyggnaden i Kärreberga är klar. De påbörjade områdena kommer att slutföras under sommaren av NCC. Målsättningen är att alla kunder i dessa områden ska kunna ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet under hösten.

Fördyrningen av projektet kommer inte att drabba kunderna i Kärreberga vars anslutningsavgift redan är beslutad. Däremot kommer det få effekter i form av omprioriteringar av andra VA-arbeten i kommunen.

Mer information:

Jimmy Lubera, projektledare NSVA, tel 010-490 97 60
Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & projekt NSVA, tel 010-490 98 09
Bengt-Olle Andersson, teknisk chef Åstorps kommun, tel 042-640 80

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Kontakter

Jimmy Lubera

Jimmy Lubera

Projektledare 010-490 97 60

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg