Gå direkt till innehåll
Så här såg det ut på en gata i Hyllinge i samband med skyfallen i juni 2016.
Så här såg det ut på en gata i Hyllinge i samband med skyfallen i juni 2016.

Pressmeddelande -

Hjälp och vägledning för översvämningsdrabbade i Bjuv och Åstorp

NSVA, Bjuvs kommun och Åstorps kommun vill möta fastighetsägarna som drabbades av översvämning i samband med sommarens skyfall. Den 8 september hålls den första träffen där drabbade ska få hjälp, vägledning och stöttning.

Onsdagen den 15 juni orsakade våldsamma regn stora problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs och Åstorps kommuner samt i de norra delarna av Helsingborgs stad. I Bjuvs kommun regnade det 67 millimeter på några få timmar. Det är ett kraftigare regn än vad man kallar ett 60-årsregn, det vill säga ett regn som statistikt återkommer vart 60:e år.

Personliga möten för varje enskilt ärende

I nuläget har 307 fastighetsägare i Bjuvs kommun och 80 fastighetsägare i Åstorps kommun anmält att de drabbades av översvämning i samband med de aktuella skyfallen. Många har frågor kring vad som händer med deras fall, vilken hjälp de kan få och hur NSVA jobbar med att se över kapaciteten i ledningsnäten. NSVA, Bjuvs kommun och Åstorps kommun bjuder därför in till träffar, tre i Bjuv och två i Hyllinge, där översvämningsdrabbade kan få svar på sina frågor och stöd i hur de ska gå till väga för att få hjälp.

– Det är väldigt viktigt för oss att möta våra kunder och ge dem tid för att gå igenom just deras ärenden. Vi känner verkligen med alla som drabbades i översvämningen. Därför kommer vi inte att hålla något informationsmöte för en stor publik, utan alla som är drabbade kommer att kunna sitta ned med någon av oss på NSVA för att få svar på sina frågor. Från NSVAs håll kommer vi att vara tre tjänstemän på plats vid varje tillfälle, säger Sofie Svedström, gruppchef på NSVA.

Träffarna hålls i Bjuvs kommunhus och i Folkets hus i Hyllinge

Fastighetsägarna i Bjuvs kommun är välkomna till kommunhuset i Bjuv, Mejerigatan 3, vid tre tillfällen:

  • Torsdagen den 8 september klockan 10-12, 13-17
  • Torsdagen den 15 september klockan 10-12, 13-17
  • Tisdagen den 20 september klockan 13-19

Bjuvs kommun och tekniska kontoret kommer att finnas på plats under samtliga dagar.

Fastighetsägarna i Åstorps kommun är välkomna till Folkets hus, Örtgatan 23, i Hyllinge vid två tillfällen:

  • Tisdagen den 27 september klockan 13-19
  • Onsdagen den 28 september klockan 10-17

Åstorps kommun och tekniska kontoret kommer att finnas på plats under båda dagarna.

Läs mer om översvämningar

Läs gärna mer om översvämningar på www.nsva.se/oversvamning

Där kan du även se en film som visar hur våra VA-system fungerar när det regnar.

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg