Gå direkt till innehåll
Inte en självklarhet att ett reningsverk klarar gränsvärdena

Pressmeddelande -

Inte en självklarhet att ett reningsverk klarar gränsvärdena

I dagarna har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) lämnat in miljörapporter för de elva reningsverk som bolaget ansvarar för på uppdrag av ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. På nio av reningsverken efterlevs de i miljötillstånden satta gränsvärdena.

Reningsverken som NSVA ansvarar för är Ekeby och Ekebro reningsverk i Bjuvs kommun, Torekovs reningsverk i Båstad kommun, Öresundsverket i Helsingborg stad, Lundåkraverket i Landskrona stad, Kågeröds, Röstångas, Tågarps och Svalövs reningsverk i Svalövs kommun samt Nyvångsverket och Kvidingeverket i Åstorps kommun. Det största är Öresundsverket som idag renar spillvatten från motsvarande 160 000 personer medan Tågarp är det minsta med spillvattenrening för omkring 400 personer.

Miljörapporterna visar att funktion, utsläppshalter och lagefterlevnad för år 2012 på de flesta av reningsverken har fungerat bra och i vissa fall bättre än tidigare år. 

– NSVA arbetar för att aldrig överskrida gällande utsläppsvillkor. Trots detta har tyvärr gränsvärdena överskridits vid reningsverken i Bjuv och i Kågeröd, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

– Vid Ekebro reningsverk i Bjuv har ett gränsvärde överskridits och årsriktvärdet gällande totalkväve har gått över de nationella krav som finns. Vid Kågeröds reningsverk har återkommande problem resulterat i att gränsvärden överskridits vid flera tillfällen, överskridande som kan leta till åtalsprövning, fortsätter Pär Gustafsson.

Problemen på Ekebro reningsverk är kända sedan tidigare och NSVA har, sedan Bjuvs kommun gick med i NSVA år 2010, arbetat efter en åtgärdsplan. Åtgärder som avdödning och omstart av det biologiska reningssteget har genomförts och visat på något förbättrade värden. Under våren kommer även materialet i det biologiska reningssteget att bytas ut. Detta ger större volym och bättre reningseffekt vilket borgar för att utsläppskraven åter ska kunna följas.

I Kågeröd är problemen kopplade till omkringliggande företag samt en reningsprocess som inte är helt optimerad. För att kunna ta emot en större mängd spillvatten byggdes reningsverket ut under år 2011.

– Anledningen till de återkommande processproblemen är bland annat närliggande industris okunskap om hur de påverkar vår verksamhet och reningsprocessen. Detta har lett till att månadsgränsvärdena gällande fosfor överskridits. Genom ett ökat kunskapsutbyte och en öppen dialog förväntas problemen upphöra framöver, avslutar Pär Gustafsson.

Mer information:
Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening NSVA, tel 010-490 97 87

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Presskontakt

Pär Gustafsson

Pär Gustafsson

Avdelningschef Avloppsrening och miljöchef 010-490 97 87

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg