Gå direkt till innehåll
Högalid och Maglaby får vänta på anslutning till kommunalt avlopp.
Högalid och Maglaby får vänta på anslutning till kommunalt avlopp.

Pressmeddelande -

Kommunal spillvattenledning i Högalid och Maglaby försenas

Den planerade utbyggnaden av kommunalt avlopp i Högalid och Maglaby pausas. Tio av 98 fastighetsägare har överklagat kommunfullmäktiges beslut att godkänna området över vilka fastigheter som ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.

För fem år sedan klubbade politikerna i Åstorps kommunfullmäktige igenom "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden". Strategin är framtagen av NSVA och Åstorps kommun och är rapporterad till Länsstyrelsen som följer upp att planen följs tre gånger per år.

I strategin prioriteras områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa. Maglaby och Högalid är särskilt prioriterade områden eftersom båda ligger inom Kvidinge vattenskyddsområde.

Projektet pausas på obestämd tid

Enligt NSVAs projektplan och planering skulle entreprenaden Högalid/Maglaby börja nu i höst, men så blir det inte. Tio av 98 fastighetsägare har överklagat kommunfullmäktiges beslut att godkänna området över vilka fastigheter som ska anslutas till det kommunala ledningsnätet. Projektet är nu pausat i väntan på mark- och miljödomstolens beslut. Enligt mark- och miljödomstolen tar det oftast cirka nio månader för ett ärende att avgöras, men det kan ta både längre och kortare tid.

– Det är synd att vi har fått pausa entreprenaden, i synnerhet eftersom i stort sett alla andra tillstånd från myndigheter och fastighetsägare är klara. Att ansluta sig till en kommunal spillvattenledning har många positiva effekter. Att alla miljömässiga krav uppfylls och att man nästan slipper tänka på underhåll som enskild fastighetsägare är två av dem, säger Marlene Hylander, projektledare på NSVA.

Här kan du läsa mer om projektet.

Ämnen

Taggar

Regions


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Jimmy Lubera

Jimmy Lubera

Projektledare Ledningsnät & Projekt NSVA 010-490 97 60