Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Leveransstarten av Sydvatten i Bjuv och Billesholm uppskjuten till hösten

Sydvattens nya 11 km långa vattenledning från Tjutebro till Bjuvs vattenverk blev klar i månadsskiftet april/maj. Sedan dess har ledningen spolats och kontinuerliga vattenprover tagits, men ännu har inte tillräckligt bra vattenkvalitet uppnåtts. För att säkerställa fullgod vattenkvalitet skjuts därför leveransstarten av vatten från Sydvatten upp till hösten för boende i Bjuv och Billesholm.

Ursprungligen skulle ledningen tas i bruk under våren när temperaturen fortfarande var låg, vilket är en optimal förutsättning för driftsättning av en ny vattenledning. Sommartid med högre vattentemperaturer är en mer riskabel period, inte minst ur kvalitetssynpunkt.

Till följd av detta är leveransstarten uppskjuten till hösten när temperaturerna åter är låga. Vi återkommer med besked om nytt datum för byte av vatten när det närmar sig.

Leveransen av dricksvatten i Bjuvs kommun under sommaren kommer att fortsätta som vanligt från lokala vattenverk och borror. 

Mer information:
Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten, tel 010-490 97 56

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Om NSVA:

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. 

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör 010-490 97 49

Relaterade nyheter