Gå direkt till innehåll
NSVA använder humor för ökad kunskap kring vad som får spolas ner i avloppet

Pressmeddelande -

NSVA använder humor för ökad kunskap kring vad som får spolas ner i avloppet

Allt som spolas ner i toan eller vasken hamnar på avloppsreningsverken så småningom. Detsamma gäller det vatten som används i duschen, diskmaskinen och tvättmaskinen. Kostnaden för att ta hand om och transportera bort skräp som felaktigt hamnat på reningsverken är stor. Detsamma gäller problemen det orsakar på vägen, på ledningsnätet och i pumpstationer. Vissa kemikalier och läke­medel riskerar även att följa med det renade vattnet ut i naturen och påverka miljön negativt.

För att öka kunskapen om vad som får spolas ner i avloppet genomför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) en informationskampanj i regionen under oktober. Genom humoristiska bilder hoppas NSVA locka till läsning och eftertanke.

– Många tror att det man spolar ner i avloppet ”försvinner”. Det gör det inte. Är det stora föremål så fastnar de i pumpstationerna eller någon annanstans i ledningsnätet. Våra drifttekniker får återkommande larm om stopp, och måste då åka ut och ta bort det som orsakat stoppet. Det kan till exempel vara trasor, tvättlappar, nylonstrum­por, pappershanddukar, blöjor, dambindor och hårbollar. Mindre föremål fastnar i gallerstationerna på reningsverken, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avloppsrening på NSVA.

– Med kampanjen vill vi öka kunskapen om vår verksamhet och bidra till ett förändrat beteende. Det är inte så många som vet vilka problem det innebär att spola ner till synes små saker som bomullstussar, tops, tamponger och hår från hårborsten i toaletten, fortsätter Pär Gustafsson. Det enda som är ok att spola ner i toan är det som kommer från kroppen och toapapper.

Det är inte bara skräp som ger problem. Under senare år har mängden matfett i avloppet ökat, mycket på grund av att man numera använder mer oljor och fett i matlagningen.

– Många hushåll häller av okunskap ut stora mängder frityroljor och liknande i avloppet, säger Pär Gustafsson. När fettet stelnar bildar det fettproppar i avloppsledningen som leder till stopp och i värsta fall översvämning.

Men det är inte enbart det synliga avfallet som ställer till det. Även kemikalier och läkemedel spolas ner i avloppen och kan ställa till det för miljön och djurliv. Dessutom kan det försämra reningsprocessen i reningsverken.

– Många kemikalier är svåra för reningsverken att ta bort. Det innebär att de riskerar att följa med det renade vattnet ut i haven där de kan vara farliga för människor och fiskar. Kostnaden för detta är större än att köra bort containrar med grovavfall, detta är något som kan påverka kommande generationer, avslutar Pär Gustafsson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kontakter

Pär Gustafsson

Pär Gustafsson

Avdelningschef Produktion 010-490 97 87

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg