Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NSVA bygger ut kommunalt VA längs Ekebergavägen i Påarp

Som en del av Helsingborgs landsbygdsstrategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp påbörjas nu ledningsutbyggnad längs Ekebergavägen i norra Påarp.

Arbetet startar 25 oktober och pågår i cirka två månader, beroende på väderlek. Utbyggnaden görs för att sju fastigheter längs Ekebergavägen ska anslutas till kommunalt dricksvatten, dagvatten och spillvatten.

Under arbetet kommer trafiken att påverkas på följande sätt:

  • Infarten till Flybjärsvägen begränsas till ett körfält.
  • Om cirka två veckor kommer Ekebergavägen att vara avstängd under två dagar på grund av ett 5 meter brett grävschakt direkt norr om Flybjärsvägen. Exakt datum meddelas längre fram. Skyltning om annan väg kommer att finnas.

- Arbetet kommer att göras under dagtid och kan medföra visst buller. Vi ber boende i området ha överseende med det, säger Jimmy Lubera, projektledare på NSVA.

Arbetet utförs av NSVA i egen regi.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kontakter

Jimmy Lubera

Jimmy Lubera

Projektledare 010-490 97 60

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg