Gå direkt till innehåll
NSVA del av Helsingborgs stads miljötält på Helsingborgsfestivalen

Pressmeddelande -

NSVA del av Helsingborgs stads miljötält på Helsingborgsfestivalen

Energicykla till fågelkvitter och lek med dina badrumskunskaper- det är några utav inslagen i Helsingborgsfestivalens miljötält i Stadsparken.  

I samband med Helsingborgsfestivalens utmärkelse Miljödiplomerat arrangemang är det viktigt att det finns en plats där besökare kan få information om festivalens miljömässiga insatser. Men miljötältet i Stadsparken inrymmer mer än så.

Under festivalen samverkar H+, miljöförvaltningen, Miljöbyrån och NSVA där de tillsammans uppmärksammar stadens miljöarbete på ett kreativt sätt riktat mot både barn och äldre. Vad får man egentligen slänga i en toalett? Vilka farliga kemikalier stöter vi på i vardagen? – genom roliga aktiviteter och en utställning ges festivalbesökarna svaren på frågorna. I tältet finns det även möjlighet att visa hur man önskar bidra till en bättre miljö genom ”I committ”, testa en energicykel och gissa hur lång tid det tar att cykla en kilometer på en motionscykel.                   

Inspirera till dialog

Helsingborgs stad arbetar brett med miljöfrågorna och har tydliga mål när det gäller minskning av växthusgaser och önskar skapa livskvalitet både för boenden, besökare och kommande generationer. Satsningen under festivalen är ett sätt att nå ut till besökarna för att inspirera och skapa en dialog som fokuserar på vad man själv som person kan vara med och påverka.

NSVA på festivalen

NSVA kommer under festivalen att på ett lekfullt lära ut vad man får slänga i en toalett - och inte. Tyvärr är det inte alltid rätt saker som hamnar i toaletten och det är ett bekymmer både för vår verksamhet på NSVA och för miljön. Så ta chansen, besök oss på festivalen och lär dig "toavettikett"!

Mer information:
Linnea Folkesson, Helsingborgs miljöbyrå, 042- 10 44 55 / 0705- 80 44 55

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Box 2022
250 02 Helsingborg